Uw klachten

Officieel kan men met klachten over lawaaihinder, stankhinder en andere vormen van overlast terecht bij de directeur van het vliegveld, Stefaan Van Eeckhoutte.

Mailen kan naar  airport.kortrijk.directeur@skynet.be .

Bellen kan op het nummer 056 36 20 45 (directeur).


Blijkbaar worden vele klachten niet of nauwelijks behandeld en belanden in de prullenbak.

Stuur je mail daarom het best in cc ook naar burgemeester@wevelgem.be en gemeentelijk.meldpunt@wevelgem.be.

Interessant is ook om de Deputatie van West-Vlaanderen, de verlener van de milieuvergunning, aan te schrijven:  bart.naeyaert@west-vlaanderen.be.


Voor meer algemene klachten kan je steeds terecht bij het Bestuur der luchtvaart op

BCAA.inspect.saf@mobilit.fgov.be  of  BCAA.Airports@mobilit.fgov.beUiteraard kun je ook steeds terecht op het adres van de Actiegroep

actiegroep@vliegveldwevelgem.be


Bij ons worden uw klachten wel au serieux genomen. Ze worden verzameld, gebundeld en doorgestuurd naar de betrokkenen.


Sedert dit jaar is er een onafhankelijk meldpunt beschikbaar, waar je terecht kunt met al je klachten.

Dit werd wettelijk vastgelegd in de bijzondere voorwaarden van de aangepaste milieuvergunning 2015.

Dit meldpunt met klachtenformulier vind je via de website van vliegveld www.kortrijkairport.be.
03/09/2016


Mevrouw/Mijnheer,


Ik woon in de Bissegemsestraat in Heule, in het verlengde van de landingsbaan van het vliegveld Wevelgem. Daar ik het beu ben om 7 dagen op 7, van 's morgens tot 's avonds het geklapper van de wieken van laag en traag overvliegende helikopters te moeten aanhoren ben ik op zoek gegaan op welke manier en waar ik mij kan beklagen.


Zo kwam ik terecht op jullie website waar ik tot op heden het bestaan niet van afwist. Ik heb de indruk dat jullie eerder in Wevelgem actief zijn maar weet dat Heule met uitbreiding naar Kortrijk, de stad, last heeft van de helikoptervluchten.


Nu ik weet dat er een actiegroep bestaat ben ik versterkt in mijn mening dat er opzettelijk laag en traag gevlogen wordt om de omwonenden geluidshinder te bezorgen als straf voor hun stout gedrag.


Ik weet dat tussen twee verkiezingen in, de overheid zich niets van de verzuchtingen van de gewone burger aantrekt. In een kippenhok schijten deze van de bovenste stok rustig op de kop van de kippen op de onderste stok. Dus zal mijn klacht weinig uithalen en blijf ik gefrustreerd achter.


Weet dat ik vanaf nu uw actie zal volgen en het zou misschien nuttig zijn om een beetje meer publiciteit te maken voor jullie actiegroep.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact en info
actiegroep@vliegveldwevelgem.be        

ACTIEGROEP VLIEGVELD WEVELGEM


 een krtische nota omtrent de problematiek van

het regionale vliegveld Wevelgem-Bissegem