Home


Nieuws update december 2020


17 december 2020

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt de omgevingsvergunning.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen velde op 10 december 2020 een arrest in het voordeel van de omwonenden en vernietigt de omgevingsvergunning voor de uitgevoerde infrastructuurwerken.

Enkele leden van de Actiegroep hadden eerder bij de Raad van Vergunningsbetwistingen de schorsing aangevraagd van de omgevingsvergunning die de luchthaven bekomen had van het Vlaams Gewest.

Die laatste had aan de luchthaven een omgevingsvergunning verleend volgens de “vereenvoudigde procedure”, waarvoor geen openbaar onderzoek nodig was.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde nu dat de gewone procedure mét openbaar onderzoek diende gevolgd te worden. Immers, in hun totaliteit hebben de aanpassingen geleid tot een netto toename van de verharde oppervlakte van 25000 m².
Daarenboven oordeelde de Raad dat het ontegensprekelijk de bedoeling is om door ingrijpende infrastructuurwerken meer en grotere trafiek aan te trekken. Iets wat eerder altijd werd ontkend door de luchthaven.

 

Terug naar af dus voor Kortrijk Airport en zijn uitbreidingswaanzin.
En de belastingbetaler, die betaalt voort.

november 2020

Vliegveld Wevelgem pakt uit met een dubbele agenda.

Toen in september ll. de vernieuwingswerken op het vliegveld een aanvang namen, klonk het nog zo:Dit was althans officiëel de bedoeling. Immers, 7 miljoen overheidsgeld investeren om meer en groter vliegverkeer aan te trekken voor een vliegveld in een woonzone, valt moeilijk te verantwoorden. Dus werd het project voorgesteld als "het efficiënter gebruik van...".
Wij wisten echter beter en waren helemaal niet verwonderd toen we na het afronden van de werken onderstaande commentaar konden lezen in de pers:


Eind vorige eeuw was de grote ambitie van enkele lokale politiekers om van vliegveld Wevelgem-Kortrijk een belangrijke business-luchthaven te maken. Dit project is nooit "van de grond gekomen". Geen trafiek, geen vraag, geen realiteitszin.

50 jaar later is die realiteit helemaal anders. Onlangs lazen we in "De Tijd" dat zakenvluchten wereldwijd passé zijn. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat zakenmensen nu versneld kiezen voor digitaal, Teams, Webinars, Zoom, Skype en Facetime om hun zaken af te handelen. Véél goedkoper dan duizenden euro's uit te geven aan nutteloze verplaatsingen en nutteloze tijdverspilling. Het fenomeen "zakenvluchten" is heden ten dage nog slechts 10% van wat het wereldwijd ooit is geweest. Ook in Wevelgem.

Al twintig jaar waren er plannen om de infrastructuur op het vliegveld te verbeteren, maar het geld ontbrak. Nu dit belastinggeld eindelijk klaar lag, was er helemaal geen noodzaak meer. Het aantal echte zakenvluchten per maand kun je in Wevelgem op één hand tellen. Tenzij je de luxe-verplaatsingen van de jetset naar hun vakantieoorden in Cannes, Nice, Monaco, Malaga, Tenerife, Rhodos, Porto,... meetelt als businessflight.

Vliegveld Wevelgem-Kortrijk ontvangt elk jaar meer subsidies dan het zelf inkomsten kan opbrengen... 
25 augustus 2020      Einde van het concept "zakenvluchten" wereldwijd  (volgens "De Tijd")In het financieel-economisch dagblad "De Tijd" verschijnt een bijdrage over de wereldwijde decimering van het aantal zakenreizen met het vliegtuig: te duur, te tijdroverend, onpraktisch en compleet passé.
Welke zakenman maakt nu nog een verre verplaatsing wanneer het digitaal, via een videoconferentie met Skype, Teams, met een Webinar,... zoveel efficiënter kan? De coronacrisis zorgde voor een stroomversnelling.
En laat "zakenvluchten" nu net de core-business zijn van Kortrijk Airport (al bewijzen de cijfers al jarenlang het tegendeel). Net nu de grote infrastructuurwerken voltooid zijn en de businessjets massaal het vliegveld zouden kunnen aandoen, net nu blijkt de zakenvlucht compleet op zijn retour.
Alweer een nutteloze investering op kosten van de belastingbetaler.
23 maart 2020

Vliegveld Wevelgem gesloten:  heerlijke stilte boven BissegemBegin 2020 werd alle vliegverkeer op Kortrijk Airport geschorst.
In januari-februari was dat omwille van de werkzaamheden aan de taxibaan en landingsbanen, waardoor vliegverkeer onmogelijk was. Vreemd wel dat ook het helikopterverkeer plat lag. Nochtans gebeurt dit bijna volledig vanaf de industrieterreinen buiten het vliegveld en hebben de helikopters in principe het vliegveld en de landingsbanen niet nodig. Een plausibele uitleg voor de schorsing wordt niet gegeven, maar die zal er uiteraard wel zijn.

Het uitbreken van de coronacrisis heeft de opschorting van alle vliegverkeer voor onbepaalde termijn verlengd. (Met uitzondering van de C-130 die per se nog moest komen oefenen op 18 maart.)
Het is héél, héél lang geleden dat het nog zo stil geweest is in Wevelgem en Bissegem. Heerlijk.

Pas wanneer alle vliegverkeer weggevallen is, realiseert een mens zich wat de impact is van het vliegveld op de leefbaarheid van Wevelgem en Bissegem. Nu kunnen we nog eens echt ten volle genieten van onze tuin, ons terras, onze straat, zonder het niet-aflatend geklepper van meer dan 8000 helikopters per jaar in het luchtruim boven Bissegem en Wevelgem. Om nog niet te spreken van het jetverkeer dat elke dag zorgt voor lawaai, fijnstof en kerosinedampen.

Wie weet, laat ons even dromen. Heel misschien zullen ook de ogen van de politiek opengaan en zullen zij vaststellen dat het vliegveld van Wevelgem niet alleen overbodig en duur is (10 000 euro subsidie per dag) , maar ook een onverantwoorde druk legt op de woonkwaliteit en de leefbaarheid.

Genieten. Even nog genieten van de stilte. Morgen al kan het alweer gedaan zijn. Alhoewel.
29 februari 2020


Vliegveld Wevelgem kondigt het
Jaarlijks informatie- en overlegmoment voor omwonenden & overheden
aan op
vrijdag, 3 april, het eerste weekend van de Paasvakantie…

Een korte duiding:
De verschillende ministers van leefmilieu vonden dat de communicatie en het overleg tussen het vliegveld en de omwonenden beter moest. Daarom werd het vliegveld vanaf 2008 in het kader van de omgevingsvergunning, wettelijk verplicht om jaarlijks een overleg- en informatievergadering te organiseren. Dit overleg gebeurde nooit “van harte”, maar was eerder een verplicht nummertje en gebeurde duidelijk niet om de omwonenden ter wille te zijn. Er werd alles aan gedaan om de klagers geen forum te geven; er werd alles aan gedaan om kritische aanwezigen niet aan bod te laten komen of om hen de mond te snoeren. Wie herinnert zich nog de bijeenkomst van 19 februari 2018, waar de vliegveldoverheid op kinderachtige manier verhinderde dat kritische omwonenden het woord zouden nemen?
Nooit werd er dialoog gevoerd. Immers de ‘formule’ waarop de informatievergadering door het vliegveld georganiseerd werd, bood daartoe geen kans, maar het was voor de omwonenden het enige moment in het jaar om toch eens hun standpunten, hun voorstellen, hun klachten en verzuchtingen tot bij de vliegveldleiding en de pers te brengen. De vliegveldleiding en lokale politici willen immers niet ingaan op de vraag om met alle betrokkenen rond de tafel te gaan zitten.
Omwille van de aanhoudende klachtenregen en de afnemende belangstelling, koos de vliegveldleiding vorig jaar voor een nieuwe formule: een infomarkt.
Maar ook hier is er geen kans tot overleg, tot dialoog van de groep omwonenden met de vliegveldleiding en -gebruikers. Een infomarkt is eenrichtingsverkeer, waarbij het vliegveld er alles aan doet om zijn imago op te poetsen, publiciteit te maken voor eigen winkel en zijn brede ambities te promoten aan de (weinige) bezoekers.

Daarenboven werd de datum voor het evenement niet toevallig verschoven van februari naar het eerste weekend van de Paasvakantie… Wie organiseert nu een publiek informatiemoment in de vakantie? Tenzij je natuurlijk slechte bedoelingen hebt. Immers, hoe minder volk er afkomt, hoe minder kritische opmerkingen, hoe beter voor het vliegveld…


januari 2020
Vliegverkeer op luchthaven daalde in 2019 met 10 procent.

Officieel heet het dat “2019 het jaar was van de eerste fase van een belangrijke renovatie van de infrastructuur waardoor de luchthaven in 2019 niet op zijn volle capaciteit kon draaien” (dixit directeur Stefaan Van Eeckhoutte).

Zo leggen ze dat uit: ILKW krijgt ruim 7 miljoen subsidies (belastinggeld) om de infrastructuur te verbeteren, maar die werken zouden negatief inwerken op de trafiek(cijfers). Wie gaat kijken, ziet dat die werken geen belangrijke invloed op de trafiek hebben. De werken waren naar verluidt nodig om de vergunning te behouden. Alle voorgespiegelde toekomstperspectieven - een bloeiende zakenluchthaven, medische vluchten, express-cargo,  enz. - blijken gebakken lucht te zijn. Het enige wat er marcheert is de helikopterbusiness, goed voor 30 % van het totale vliegverkeer en ruim 50% van alle passagiers, (concrete cijfers zijn nog niet beschikbaar) maar helikopters zijn lawaaierig en irritant voor de omwonenden, de grootste bron van overlast. Zonder de 3,5 miljoen euro werkingssubsidie per jaar zou de luchthaven al lang failliet zijn.

10,5 miljoen subsidies in 2019. Dat is genoeg om 800 mensen een jaar lang 1500 euro per maand pensioen uit te betalen! Is dit nog langer te verantwoorden? En welke politieke partijen wilden alweer de subsidies aan verlieslatende bedrijven afbouwen? Waarop wachten ze? Wat is de meerwaarde van dit prestigeproject uit de jaren '70? Hoelang gaan ze de miljoenen nog blijven toeschuiven? Voor wie en voor wat?  
Dan zwijgen we nog over de onverantwoorde korteafstandsvluchten, de luchtdopen met helikopters, de luchtkwaliteit, de niet-aflatende geluidsoverlast...

De directie van de luchthaven doet zoals een marktkramer die een nieuwsoortig product verkoopt: die spiegelt ons ook luchtkastelen voor die naderhand niet kloppen. Maar op de markt hebben we daar tenminste nog plezier aan gehad...


Enkele cijfers


TOTAAL vliegverkeer

                                             2018            2019
bewegingen                        34 889 -->  31 283        - 3 606 bew.  (-10,3%)
passagiers                          70 588 -->  62 180        - 8 408 pass.  (-11,9%)


PROFESSIONEEL vliegverkeer (zakenvluchten)

bewegingen                         4 040 -->     3 743       - 297 bew. (-7,4%)

passagiers                          14 262-->   13 840       - 422 pass. (-3%)


Noteer: Op Kortrijk Airport worden piloten altijd meegeteld als passagier... 
De "officiële"
62 180 passagiers totaal geven in realiteit 30 897 passagiers voor 2019

13 840 zakenreizigers betekenen reëel 10 097 zakenpassagiers  (:365= 28 zakenpassagiers/dag)
                                                                                                                               14 heen/14 terug?

Meer nog: Een zakenjet of turboprop die commercieel vliegt heeft altijd een piloot en een co-piloot.
Indien alle commerciële vluchten zakenjet zouden zijn: 3743 bewegingen x2 piloten = 7486 piloten
Of nog: 13 840 personen aan boord - 7 486 piloten betekent 18 passagiers per dag of 9 passagiers per dag die de luchthaven aandoen (aankomst + vertrek).


We schreven het al meermaals: Kortrijk Airport is een helikopterbasis geworden.
In 2019 werden in Wevelgem één vierde van alle bewegingen uitgevoerd door helikopters en ruim de helft van alle passagiers waren helikopterpassagiers (opleiding, lesvluchten, luchtdopen, pleziervluchten,...)

Evolutie van het helikopterverkeer:

2019       2018       2017       2016       2015       2014       2013       2012  ...      2000

8144        8340      8036       7814        7581       7146      6300        6614           500     aantal bewegingen

26%     26,5%   25,5%   20,9%   20,3%    18,8%   18,8%   19,7%            % totaal aantal bewegingen


We noteren een stijging van het aantal helikopterbewegingen in de zomermaanden juli met +45,5% (van 787 naar 1145) en augustus van 768 naar 841, een stijging met +9,5%.

ONAANVAARDBAAR IN EEN WOONZONE !!!

Daarom dringen ernstige afspraken en quota zich op, overeenkomstig de adviezen van de milieu-inspectie (2015 en 2017). 
november 2019

Kortrijk airport: de berg heeft een muis gebaard...*

(*Ondanks de grote beloften is er vrijwel niets van terecht gekomen)


Uit de meest recente gegevens mag blijken dat het vliegveld voor 2019 alweer afstevent op een troosteloos zakencijfer.
Het aantal professionele vliegbewegingen daalde in de eerste 9 maanden van 2019 met 224 bewegingen (of een afname van  -7,22%). Het aantal zakenreizigers nam dan weer  af met 162 passagiers (of -1,54%).

Als reden geeft de directie aan dat het vliegveld vanaf mei wegens werken een aantal dagen gesloten was (behalve voor helikopters). Wij betwijfelen echter sterk of dit de werkelijke oorzaak is van de malaise. Immers de werken hadden plaats aan de noordzijde van de landingsbaan (en niet op de landingsbaan), waardoor de hinder voor de vliegtuigen minimaal zal geweest zijn, gedurende enkele weken.

Wat wel een belangrijke vaststelling is, is het feit dat het aantal lawaaierige helikopterbewegingen tijdens de vakantiemaanden juli en augustus significant is toegenomen:

juli 2019:  1 145 bewegingen  (+358 bew.   +45,5%)

juli 2018:     787 bewegingen

aug. 2019:   841 bewegingen  (+73 bew.     +9,5%)

aug. 2018:   768 bewegingen

                
Onaanvaardbaar boven de dichtstbevolkte regio van Zuid-West-Vlaanderen.

Nogmaals een bewijs dat er dringend ernstige quota dienen te worden afgesproken en opgelegd voor het helikopterverkeer.

 


november 2019
Subisidies...

Besparingen in de cultuursector die variëren van 3 tot 60 procent: de beleidsnota van "cultuur"minister Jan Jambon (N-VA) zet kwaad bloed in de cultuursector. 
Kortrijk Airport daarentegen, kreeg in 2019 meer dan 10 miljoen subsidies, pardon investeringen, betaald met belastinggeld. Enerzijds om de infrastructuur te optimaliseren (7 miljoen), anderzijds om de structurele exploitatieverliezen te delgen (10 000 euro per dag;  3,5 miljoen/jaar).
Blijkbaar is voor Jambon en de N-VA een overbodig en verlieslatend vliegveld belangrijker dan de hele cultuursector.
16 november 2019

Klimaatactivisten blokkeren terminal voor privéjets in Genève

Ongeveer honderd klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de vertrekterminal voor privéjets op het vliegveld van Gèneve, in Zwitserland, geblokkeerd. Ze willen dat er “een einde komt aan deze absurde manier van privévervoer”. Volgens de activisten stoot een privéjet twintig keer meer CO2 per passagier uit dan een normaal vliegtuig. Volgens de actiegroep is het “oneerlijk dat een klein gedeelte van de bevolking een onevenredige impact op de rest van de samenleving mag hebben.”

“Onze politici nemen slechts kleine maatregelen om de burgers tevreden te stellen. Terwijl we net meer inspanningen moeten doen. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, dan kunnen we pas echt strijden tegen de klimaatverandering”, zegt een van de demonstranten. “Je moet niet alleen individuen verantwoordelijk achten voor de klimaatverandering, maar ook de bedrijven achter de privéjets. Zij blijven grote hoeveelheden CO2 uitstoten”, klinkt het nog. 

2 september 2019

Vernieuwingswerken op het vliegveld
Begin juli werden de vernieuwingswerken op het vliegveld opgestart.
Daarbij wordt aan de noordzijde van het vliegveld een nieuwe taxibaan en een dienstweg aangelegd. Aan de zuidzijde wordt de bestaande taxibaan opgebroken en vernieuwd.

Kostenplaatje: 7 miljoen euro, netjes verdeeld en betaald door de Vlaamse Gemeenschap en de provincie. Alweer extra overheidsgeld dus, naast de jaarlijkse injectie van ca. 3,5 miljoen euro belastinggeld.
Kortrijk Airport is in ons land zowat de kampioen van de korte afstandsvluchten en die zullen de komende jaren meer en meer onder druk komen te staan.  Daarenboven is zowat 25% van alle trafiek op het vliegveld helikoptertrafiek die geen gebruik maakt van de taxi- en landingsbanen op het vliegveld.

De vraag stelt zich dan ook wat de zin is van dergelijke aanpassingswerken, behalve dan het kunstmatig in leven houden van een onrendabel en nutteloos (overheids-)vliegveld.
De omwonenden vrezen dat de aanpassingswerken bedoeld zijn om nog grotere vliegtuigen te kunnen inzetten op het vliegveld dat gelegen is in de dichtstbevolkte regio van Zuid-West-Vlaanderen. Hierdoor zou de geluidsoverlast nog toenemen in de aanvliegroutes in Wevelgem en Bissegem.

We geven in de marge nog mee dat daarom twee omwonenden naar de rechtbank zijn gestapt om de werken aan te vechten. De nodige vergunningen zijn volgens de aanklagers verouderd, onvolledig en dubieus. De werken blijken immers veel omvangrijker en ingrijpender te zijn dan toen ze 10 jaar geleden werd voorgesteld en aangevraagd.

Come and see next week… 

27 augustus 2019

Piloot overleeft crash met publiciteitsvliegtuigje niet

Omstreeks 16u crashte op het vliegveld een vliegtuigje bij het oppikken van een reclamespandoek voor luchtpubliciteit op Waregem Koerse.
De ervaren piloot van 34 jaar kwam daarbij om het leven.

De dichtbevolkte woonzones rondom het vliegveld kwamen op geen enkel moment in gevaar.
In september 2018 crashte ook al een helikopter op het vliegveld. Toen vielen er echter geen slachtoffers te betreuren.
 

22 maart 2019 

Geslaagde klimaatactie aan het vliegveld

Zo'n 40 actievoerders verzamelden aan het vliegveld om NEEN te zeggen tegen de korte afstandsvluchten, de 8500 helikopterbewegingen per jaar, de subsidiepolitiek (10000 euro/dag - 3,5 miljoen per jaar) van de overheid, de lawaaioverlast, de CO²-uitstoot.
Er was vooral de vraag om aan de sinterklaaspolitiek van de provincie en de Vlaamse regering een einde te maken. Ons belastinggeld verdient beter.

Er kwam onverwachte steun van drie politiecombi's en de pers was ruim aanwezig.
Wordt vervolgd volgend jaar.


Ter gelegenheid van het “Jaarlijkse informatie- en overlegmoment” op het vliegveld van Wevelgem, organiseert de Actiegroep Vliegveld Wevelgem
op vrijdag, 22 maart, vanaf 16u tot ca. 18u  aan het luchthavengebouw een 

                                      KLIMAATACTIE  

Naar analogie met de acties van de klimaatspijbelaars wordt in de buurt van het vliegveld een protestactie opgezet, met als rode draad de impact van de korte afstandsvluchten en helikopterbewegingen op het milieu en klimaat. Ook de ongebreidelde financiering van korte afstandsvluchten door de overheid (Vlaamse Gemeenschap, Provincie en Steden & Gemeenten) zal worden aan de kaak gesteld, alsook het gebrek aan ernstig overleg met de omwonenden.
Klimaatactie Kortrijk Airport is geen partijpolitieke actie. Het klimaat is van iedereen.
Iedereen is bijgevolg welkom op dit serene evenement.
Spandoeken en borden met ludieke slogans zijn uiteraard toegelaten.
Ook de pers...
 

SLUIT KORTRIJK AIRPORT NU!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


Vliegveld Wevelgem en het klimaat: een ecologische ramp.

 

Elke dag ontvangt het vliegveld 10 000 euro overheidsgeld (ruim 3 miljoen euro per jaar!) om te overleven, om door te kunnen gaan met zijn ecologisch onverantwoorde activiteiten.

2018:   34 889 vliegbewegingen met 70 588 passagiers (piloten inbegrepen).

Dat betekent gemiddeld 2 passagiers per vlucht (piloten inbegrepen).

Daarenboven zijn zo goed als alle vluchten korte afstandsvluchten (minder dan 400 km) waarvoor gemakkelijk een alternatief kan gevonden worden, zoals de TGV of de klassieke trein (naar Rijsel, Brussel, Londen, Parijs, Berlijn,…).

Compleet van de pot gerukt. Immers, het vliegtuig is het meest vervuilende, meest CO² producerende vervoersmiddel ter wereld.

Wat kunnen we doen aan de opwarming van het klimaat?

STOP deze onzinnige en dure activiteiten (op kosten van de belastingbetaler).

SLUIT dit en de andere regionale vliegvelden in België.

VERBIED korte afstandsvluchten van minder dan 400 km – minder dan 2 uur vliegen.

Kortrijk airport is een 100% overheidsbedrijf dat (over-)leeft van de overheidssubsidies (Vlaamse Overheid, Provincie West-Vlaanderen, Steden en Gemeenten). En toch wordt al jaren elk boekjaar afgesloten met verlies (224 346,24 euro verlies in 2018!).

Enkele (Vlaamse) politieke partijen en kortzichtige politiekers blijven deze anomalie in 2019 voeden en steunen! Onbegrijpelijk!

NU OF NOOIT:    SLUIT KORTRIJK-AIRPORT

 

 

 

 

januari 2019

Slechts 12% van de Biënnale-bezoekers landde op luchthaven Wevelgem

Tijdens de Biënnale Interieur, die van 18 tot 22 oktober doorging in Kortrijk, maakte slechts 12% van de internationale bezoekers gebruik van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Het streefdoel van 50% werd niet gehaald.

Daarenboven werd de charter naar de Domotexbeurs in Hannover afgelast omdat er te weinig kandidaten waren. Officieel heet het "dat er een verminderde interesse is vanuit de regio voor deze beurs..."

Deze cijfers tonen nog maar eens aan hoe weinig belangrijk de luchthaven is voor de regionale economie.

 

 

Lees daarover op Focus/WTV.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 januari 2019

Kortrijk Airport is GEEN ZAKENLUCHTHAVEN  (maar een helikopterbasis).

 

Al op 2 januari stond het in elke (regionale) krant te lezen:

“Luchthaven Kortrijk-Wevelgem klimt uit een dalletje.”

Kwestie van er snel bij te zijn om het “goede” nieuws wereldkundig te maken.

Tot zover het goede nieuws…

 

Zo te lezen heeft de luchthaven zich hersteld na een moeilijk 2017. Er wordt gewag gemaakt van een stijging met 31% van het aantal zakenpassagiers tot 11.569 eenheden.

Blijkbaar slikt de (regionale) pers alles wat de vliegveldleiding hen zomaar voorschotelt.

Daarom toch enkele minder leuke bedenkingen:

- de resultaten van 2018 vergelijken met die van 2017 is niet ernstig. Immers in de loop van 2017 was het vliegveld om “technische redenen” maandenlang gesloten voor het jetverkeer en waren de trafiekcijfers historisch laag. Nu uitbazuinen dat het vliegveld uit een “dalletje” klimt, is wel erg kort door de bocht, maar het past in het imago van een florerende luchthaven.

 

Ons beperkt overzicht van het zakenverkeer:

(alle gegevens zijn terug te vinden in de jaarverslagen van het vliegveld)

 

bewegingen

1983    1994    2000    2001    2006    2007    2008    2013    2014    2015    2016    2017     2018

5132    5128    5597    5462    4518    5489    5620    3754    4095    4328    4165    3680    4 040

 

passagiers

 1984     1995      2000     2001      2007       2013       2014      2015      2016      2017          2018

15028   17402    17022   19090    18343     12198     14612    14548    14547   11 362       14 262

 

M.a.w. 10 jaar geleden (!) waren er 39% méér zakenvluchten dan in 2018 en werden er 26% méér zakenpassagiers vervoerd dan nu.

Daarenboven is een belangrijk deel van de zogeheten groei te wijten aan het toegenomen helikopterverkeer. Het vliegveld is m.a.w. geen zakenluchthaven maar een helikopterbasis.

In 2000 waren er nauwelijks helikopterbewegingen in Wevelgem.

In 2018 waren er 8 340 helikopterbewegingen, of ruim 300 meer dan in 2017.

Het helikopterverkeer alleen al genereerde in 2018 bijna 1000 passagiers meer dan in 2017, waarvan een onbekend maar belangrijk aantal genoteerd worden als zakenvluchten en -zakenpassagiers.

Op Kortrijk Airport zijn ca. 26,5% van alle bewegingen/vluchten helikoptervluchten en zijn ca. 50% van het totaal aantal passagiers helikopterpassagiers.

Merk ook:  In Kortrijk Airport worden alle piloten meegeteld in het cijfer der “passagiers” (dat daarom enkele jaren geleden werd omgeturnd naar “reizigers”. Sic.) Om het echte aantal passagiers te kennen moet het officiële cijfer worden verminderd met het aantal bewegingen.

 

Het segment medische vluchten, ooit het paradepaardje van het vliegveld, verdwenen van de tabellen. Orgaantransporten en ambulancevluchten worden niet meer uitgevoerd.

(Na de overname door Belgocontrol in 2017 zijn er ook geen nachtvluchten meer.)

Het overzicht van de express-vracht is eveneens uit de tabellen verdwenen. Dit segment is herleid tot 0 (nul kg). Als schaamdoekje voor de belabberde resultaten wordt dit jaar melding gemaakt van een paar groepsvluchten…

 

Om over na te denken…

- Financieel is dit vliegveld een ramp. Elke dag kost het vliegveld 10 000 euro overheidsgeld om het operationeel te houden en om de dagelijkse exploitatieverliezen bij te passen.

- één vierde van alle vluchten gebeurt per helikopter – de helft van alle passagiers uit de tabellen worden vervoerd per helikopter.

- In 2018 maakten per dag gemiddeld 14 zakenmensen gebruik van het vliegveld voor een vlucht heen en een vlucht terug (waaronder een onbekend aantal met de helikopter).

- Ecologisch gezien is dergelijk vliegveld een ramp. Zo goed als alle vluchten zijn korteafstandsvluchten die Europa in de komende jaren wil verbieden. Ook in Wevelgem.

Daarom moet er van Europa vanaf 2023 komaf gemaakt worden met overheidssubsidies aan verlieslatende vliegvelden.

Vliegveld Kortrijk-Wevelgem heeft niet de minste toekomst.

Daarom ook zijn alle toekomstige investeringen (komen die er überhaupt nog wel?) weggesmeten geld.

Sluiting voorzien in 2023.

 

 

 

 

november 2018

Vliegveld Wevelgem:  hoe lang nog?

Vliegveld Wevelgem gaf de kwartaalresultaten voor juli-augustus-september ’18 vrij: de slechte resultaten worden bevestigd en houden ILKW – Kortrijk Airport in een wurggreep.

Van de voorspelde remonte na het rampjaar 2017 is helemaal geen sprake. Integendeel.

Alleen de niet-aflatende stroom van (overheids-)gelden, subsidies, dotaties,…– miljoenen euro’s per jaar – houden het vliegveld operationeel. De vraag is:  “Hoe lang nog?

Als het van Europa afhangt, nog tot 2023 en dat is heel binnenkort. Het einde is in zicht.

 

Ziehier enkele beklijvende cijfers: (eerste 9 maanden van 2018)

 

 

VLIEGBEWEGINGEN TOTAAL

Professioneel

 

  2013          2014          2015         2016           2017          2018

 2 924         3 239         3 358        3 448          2 890         3 101

 

Na het catastrofale jaar 2017, waar van overheidswege het luchtruim maanden werd afgesloten wegens problemen met de navigatie en het torenpersoneel, ligt het cijfer voor 2018 uiteraard hoger dan in 2017, maar in vergelijking met de jaren daarvoor, stellen we een belangrijke afname vast van het aantal zakenvluchten.

 

 

PASSAGIERS TOTAAL

Professioneel

 

piloten inbegrepen:

  2013          2014          2015         2016           2017          2018

 9 284        10 879       10 759      12 143         8 962        10 525

 

piloten niet inbegrepen:

  2013          2014          2015         2016           2017          2018

 6 360         7 640         7 401        8 695          6 072         7 424

 

In Wevelgem worden de piloten steevast meegeteld om de cijfers op te smukken.

Daarom deze twee tabellen.

Ook hier stellen we vast dat het vliegveld zich helemaal niet hersteld heeft van het rampjaar 2017.

Het blijft huilen met de pet op:  7 424 zakenpassagiers in 9 maanden. Dat is gemiddeld 28 per dag (14 heen – 14 terug); daarvan zijn er een onbekend maar belangrijk aantal helikopterpassagiers.

 

 

MEDISCHE VLUCHTEN

 

  2013          2014          2015         2016           2017          2018

   120             57              62             51               28              14

 

Het segment ‘medische vluchten’, ooit het paradepaardje van het vliegveld, blijkt zo goed als van de kaart geveegd. Amper 14 bewegingen op 9 maanden tijd. Minder dus dan één vlucht heen en terug per maand!

 

 

HELIKOPTERBEWEGINGEN

 

  2013          2014          2015         2016           2017          2018

 4 869         5 693         5 993        6 083          6 092         6 748

 

De sector ‘helikopter’ blijft niettegenstaande de recent ingevoerde ‘quota’ (sic!) aangroeien.

We stevenen af op meer dan 9000 bewegingen op jaarbasis. Een historisch record en dat voor een luchthaven die zich “zakenluchthaven” wil noemen. Nu al zijn op jaarbasis één vierde van alle bewegingen helikoptervluchten (24%). Zowat de helft van alle vervoerde passagiers op de “zakenluchthaven” zijn helikopterpassagiers.

Onverantwoord in een woonzone.

 

 

 

 

7 oktober 2018

Kortrijk Airport en de verkiezingen…

Wie op zoek gaat naar het standpunt van de verschillende politieke partijen betreffende het vliegveld, komt van een kale reis terug. Zo te zien is het onderwerp Airport ‘geen hot issue’. Behalve bij Groen, dat resoluut tegen is, wordt het onderwerp ‘vliegveld’ bij geen enkele andere partij genoemd, zelfs gemeden. Al zeker niet in Kortrijk, want een Airport geeft behoorlijk wat prestige aan de stad. Daarenboven is de overlast toch maar voor Bissegem, een eerder marginale en onbelangrijke deelgemeente van Kortrijk. Maar ook in Wevelgem heerst de idee dat het vliegveld levensnoodzakelijk is voor de economische welvaart van de gemeente en van de halve provincie.

Dat het vliegveld handenvol belastinggeld kost aan Steden & Gemeenten alsook aan de provincie (en aan Vlaanderen), daar staat de politiek niet bij stil.

De perceptie leeft dat het vliegveld een bloeiend, modern en noodzakelijk stuk infrastructuur is dat zijn geld dubbel en dik opbrengt.

 

Toen in 2007 het Businessplan voor Kortrijk Airport werd uitgeschreven met de bedoeling van nog meer overheidsgeld in het laatje te krijgen voor de uitbouw van een echte ‘International Airport’, werden de ambities en de corebusiness van het vliegveld breed en uitvoerig uitgeschreven:

- taxivluchten voor zakelijke reizigers

- groepsverkeer in samenwerking met Kortrijk Xpo

- expressvracht in samenwerking met logistieke managers van grote bedrijven

- medische vluchten

- lesvluchten binnen duidelijke kaders

  “Diverse studies (waaronder deze van Eurocontrol) onderschrijven de grote groeiverwachtingen in het

    business aviation segment (met groeicijfers van 7% en meer).”

 

Maar…

Elf jaar later werd van deze ambitieuze, visionaire plannen zo goed als niets gerealiseerd.

- Zowat de helft (50%) van alle passagiersbewegingen worden gegenereerd door het helikopterverkeer (luchtdopen, opleidingen en lesvluchten, pleziervluchten en wat zakenverkeer).

- het zakelijk vliegverkeer kende vorig jaar een absoluut dieptepunt met amper 7500 zakenpassagiers (20p/dag – 10 heen, 10 terug); helikopterverkeer inbegrepen.

- groepsverkeer is er zo goed als niet meer.

- expressvracht is herleid tot nul (nul kg in 2017!)

- medische vluchten (o.a. orgaantransporten) zijn gekrompen tot 35 vluchten in 2017

 (17 heen -  18 terug?),  ambulancevluchten zijn er al helemaal niet (meer).

 

Alleen het helikopterverkeer, dat nergens welkom was/is in dit land, kende een exponentiële groei tot ruim 8000 bewegingen in 2017 (of 25% van alle vliegverkeer). International Airport Kortrijk evolueerde in enkele jaren tijd noodgedwongen naar een helikopterluchthaven. (Merk op: in het hele businessplan van 2007 werd het woord helikopter niet één keer genoemd!)

 

Dat de geplande en nutteloze aanpassings- en uitbreidingswerken aan het vliegveld handenvol overheidsgeld zullen kosten; dat de jaarlijkse exploitatieverliezen en de daaraan gekoppelde overheids-subsidies de pan uitswingen, daar ligt de politiek niet van wakker. Dat de nummer één van de provinciale politiek in West-Vlaanderen, JdB van de CD&V, er op zijn eentje voor zorgt dat de geldkraan nimmer lijkt op te drogen, dat is in tegenspraak met wat Europa vanaf 2023 van plan is met niet-rendabele regionale luchthavens:  SLUITEN die boel!

Maar verder gaat alles goed…

 

 

5 september 2018

Geen zwaargewonden bij helikoptercrash op vliegveld van Wevelgem

Dit staat vandaag te lezen in "De Krant van West-Vlaanderen"

Klik op de foto voor het het volledige verslag van de helikoptercrash in de KW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit accident illustreert hoe onverantwoord een helihaven in de dichtstbevolkte regio van Zuid-West-Vlaanderen wel is. Momenteel is 30% van alle vliegverkeer op de luchthaven helikopterverkeer (8500/jaar). Daarenboven zijn 50% van alle (zaken-)passagiers nu helikopterpassagiers.

Het helikopterverkeer (scholing, luchtdopen, pleziervluchten) is het enige segment dat groeit op het vliegveld. Helikopters zijn dan ook om milieuredenen nergens welkom.

De zakenvluchten, medische vluchten, ambulancevluchten, express-vracht kennen een absoluut dieptepunt.

 

 

 

augustus 2018

Omwille van de zomerse temperaturen van de voorbije zomer, bereikte de overlast door het helikopterverkeer een triest hoogtepunt. Het blijft klachten regenen, maar de vliegveldoverheid blijft alles negeren. Geen overleg, geen aanpassingen aan het vlieggedrag. "We doen voort, zoals we dit nu al een paar jaar doen!" Ook de locale politici blijven doof (en kiezen de zijde van de 'Airport').

Lees de klacht van een radeloze Bissegemnaar (die anoniem wenst te blijven).

 

Beste ,

Met dit schrijven wil ik een klacht indienen tegen het aanhoudende lawaai van voornamelijk de  helikopters boven onze woning.

Wij wonen in de Mgr Delaerestraat (aan de boerderij aan de Ghellinckdreef te Bissegem) en zijn hier komen wonen voor de rustige omgeving. Vroeger een 12 -tal jaar geleden was er passage van vliegtuigen maar dit was leefbaar. Sedert paar jaren is dit echt de hel aan het worden!

Sedert hier een luchtvaartschool zit en met de aanpassingen aan de controletoren  is dit echt niet meer te doen. Geen enkel moment is er hier rust in het weekend. Iedere 5 min stijgt of daalt er een wel een helikopter.

Is het geen helikopter, dan is het wel weer een vliegtuig. Trouwens is dit ook zo in de week…

 

Bepaalde piloten hebben dan nog het lef om echt zeer laag te vliegen wat gevaarlijk is en het lawaai nog een beetje meer irriterend maakt…

In die hitte van de laatste weken met open vensters slapen was een ramp... Dan word je constant wakker van het lawaai. (Wat er nu ook nog bijkomt is het lawaai van de ring waarschijnlijk wegens weghakken van de bomen…)

Sedert aanpassing aan de controletoren is dit echt een ramp en voor wie???

De luchthaven is volgens horen verlieslatend en kost  jaarlijks aan de belastingbetaler veel geld; dat toch voor andere nuttiger zaken zou kunnen gebruikt worden!

Ik probeer dit echt al een paar jaar te dulden maar mijn geduld is op...

 

@de burgemeester van Kortrijk:

Je doet zoveel voor een leefbaar stadscentrum in Kortrijk (veiliger fietsroutes, groenere omgeving, Kortrijk is echt mooi geworden…  Waarom niet voor een ‘LEEFBAAR BISSEGEM’?

We zitten al dagelijks vast in ons centrum door de Ring. We geraken al niet meer vanuit Bissegem op de ring  naar Kortrijk dagelijks is er file ...

Allerlei vrachtwagens die hier niets te zoeken hebben passeren  hier door het centrum. Alle nationaliteiten:  Polen, Duiters, enz.  Bissegem is gewoon een passage + nu nog eens meer en meer last in de lucht!!!!!!!!!!!

Gelukkig komt hier binnenkort aan 'Ter Ghellinck‘ een  mooi groen project maar wat zijn we er mee als er constant lawaaihinder in de lucht is + nog eens vervuiling. Je ruikt de kerosine soms gewoon op straat hier.

 

Heb gehoord dat de burgemeester van Koksijde de helikopters daar verboden heeft , en de burgemeester van Wevelgem ze maar naar Bissegem liet komen. (Als dit echt waar is, vind ik dit echt een schande!!)

Wel, ik stel voor dat er eens een helikopter een ganse namiddag cirkelt boven zijn tuin, dan zal hij wel eens kunnen inschatten wat een lawaai dat geeft.

Ik heb vorig jaar reeds een mail gestuurd naar Wout Maddens en ervoor tevens naar de minister Schauvliege maar jammer genoeg nooit een reactie hierop gehad…

En dan nog durven ze zeggen dat er geen klachten zijn. Ze worden gewoon genegeerd.

Wij hebben toch ook het recht op rust tijdens ons weekend en hebben zeker ook het recht om eens een BBQ te doen zonder lawaai boven ons hoofd.

Alvast bedankt voor jullie aandacht.

 

 

 

 

juli 2018

Airport Kortrijk-Wevelgem nv geeft zijn activiteitsrapport vrij voor de eerste jaarhelft van 2018.

Ondanks de nieuwe beleidsstructuur en ondanks de dure overname van de controletoren door Belgocontrol, blijft EBKT zwak presteren wanneer we de cijfers vergelijken met 2016 en de voorgaande jaren. Uiteraard vergelijkt de Airport liever met 2017 dat door het Belgocontrol-débacle een rampjaar was voor Wevelgem Airport...

 

vliegbewegingen professioneel januari – juni 2018:

  2018                 2017               2016          2015          2014

1912           1710         2206      2170      2127

(gemiddeld 10,5 bewegingen/dag)

 

reizigers professioneel januari- juni 2018 (piloten inbegrepen):

2018                 2017                2016           2015          2014

6499          5354          8240      7014     7008

(gemiddeld 25 zakenreizigers per dag zonder de piloten)

 

medische vluchten, het einde is in zicht: amper 7 vluchten op een half jaar tijd...

 

helikopterbewegingen:

2018:   4409 bewegingen (+548 of +14,2%)

Het is duidelijk dat het verfoeilijke lawaaierige segment van de helikopters blijft groeien.

4409 bewegingen op een totaal van 15059 betekent dat 29,3% van alle verkeer helikopterverkeer is... Hoeveel vluchten daarvan gecatalogeerd worden als ‘zakenvluchten’ en ‘zakenpassagiers’ blijft een raadsel. Concrete cijfers worden daarover niet bekend gemaakt.

Meer nog. Als we ervan uit gaan dat een helikoptervlucht (opleiding, luchtdoop, pleziervlucht) gemiddeld minimum 3 passagiers/piloten aan boord heeft, genereerde het helikopterverkeer alleen al ruim 13000 passagiers. Op een totaal van 29 800 passagiers betekent dit dat het helikopterverkeer bijna de helft uitmaakt van de passagiersaantallen in Wevelgem. (44%)

Op die manier is de luchthaven geëvolueerd van een “zakenluchthaven” naar een “helikopterluchthaven”, een evolutie die nooit voorzien was en in geen enkel businessmodel of milieuvergunning was opgenomen. De switch is er moeten komen om de negatieve evolutie van het vliegveld enigszins te kunnen wegstoppen. Vandaar ook het inzetten onlangs van een Boeiing 737 op Wevelgem om het aantal “professionele” passagiers in één of twee klappen op te tillen… maar dit heeft nauwelijks geholpen.

Dat is meteen de reden waarom de helikopterbusiness zoveel privileges heeft en geen strobreed in de weg wordt gelegd in Wevelgem. Helikopters zijn onmisbaar om het vliegveld in stand te houden! Dat daarvoor de woonomgeving elke dag opnieuw geteisterd wordt door lawaaierige toestellen (tot +92 dB(A)), interesseert de beleidsmakers/aandeelhouders niet.

 

Gelukkig blijven de "aandeelhouders" van de nv (Vlaamse Overheid, provincie West-Vlaanderen, steden en gemeenten) royaal subsidies uitdelen, want zonder vliegveld zou de lokale economie compleet ineenstorten. Zoveel is duidelijk!

 

 

 

 

 

mei 2018

Airport Kortrijk-Wevelgem nv publiceert zijn cijfers voor 1e kwartaal 2018

Het vliegveld blijft ook in de eerste maanden van 2018 aanmodderen.

Van de met veel poeha aangekondigde revival na het inwerking treden van de nieuwe beleidsstructuur én na de dure overname van de controletoren door Belgocontrol, is er zo goed als niets terechtgekomen.

Vanzelfsprekend liggen de cijfers voor de eerste drie maanden van 2018 hoger dan in het voorbije rampjaar 2017 - slechter kon het niet!- maar in vergelijking met 2016 en 2015 blijft het huilen met de pet op...!

 

vliegbewegingen professioneel januari-februari-maart:

2018        2017           2016           2015          2014

726       594         842        1001      1008

(gemiddeld 8 bewegingen/dag)

 

reizigers professioneel januari-februari-maart (piloten inbegrepen):

2018        2017           2016           2015          2014

2380    1737     3119      3258      3214

(gemiddeld 18 zakenreizigers per dag zonder de piloten)

 

helikopterbewegingen:

2018:   1833 bewegingen   (+183   of +11%)

Het is duidelijk dat het verfoeilijke lawaaierige segement van de helikopters ook in 2018 blijft groeien.

1833 bewegingen op een totaal van 7450 betekent dat 24,6% van alle verkeer helikopterverkeer is...

Dit helpt de blijvende malaise op EBKT te maskeren.

 

Medische vluchten:   

amper nog 2 vluchten in 3 maanden... 

Daarmee houdt de medische business, goed voor het imago, op met bestaan.

Nachtvluchten:  0  (nul!)

Blijkbaar worden er vanaf 1 januari 2018 geen nachtvluchten meer uitgevoerd. Goed nieuws voor de omwonenden. Naar de échte reden van de nachtelijke sluiting blijft het raden (al is het zeker niet ingegeven om milieuredenen!)

 

En de belastingbetaler, hij betaalt voort!

 

 

 

30 maart 2018

Bart Caron van "Groen":  Een luchtkasteel of een bodemloze put? Kies maar.

Al 30 jaar wordt het economische belang en de mooie toekomst van dit vliegveld beklemtoond. Maar in al die jaren zijn de cijfers slecht, zelfs negatiever dan ooit. Er is een gecumuleerd tekort van meer dan 600.000 €. Zonder 1,2 miljoen € subsidie, meer dan de helft van de omzet, is de luchthaven failliet. Moet de belastingbetaler opdraaien hiervoor? Elke zakenvlucht kost de samenleving ong 300 €. Zijn er in onze regio echt geen andere prioriteiten op het vlak van mobiliteit?

Bekijk hier de video-boodschap in de KW.

 

 

 

28 maart 2018

W. I. V. wordt N. V.    (Naamloze Vennootschap met de overheid als enige aandeelhouder...)

In de loop van 2013 mislukte de poging tot privatisering zoals dat in Deurne en Oostende eerder al gebeurde, toen de enige kandidaat-overnemer, het Franse Egis Projects, verstek liet gaan wegens niet rendabel en zwaar verlieslatend.

De oplossing om de noodzakelijke modernisering financieel te kunnen realiseren, werd gevonden in het oprichten van een NV met drie overheidsaandeelhouders waarin de POM (Provinciale Ontwikkelings Maatschappij) 57%, de Vlaamse Overheid 33% en de Intercommunale Leiedal 10% voor hun rekening nemen.

Daardoor kan het vliegveld voorlopig nog tot 2024 doorgaan want volgens de Europese staatsteunregels moet daarna de subsidiekraan dicht. Vanaf 2024 moet het vliegveld volledig zelfstandig draaien en zijn rentabiliteit kunnen bewijzen. Wat onmogelijk is.

Lees daarover alles in "De Krant van West-Vlaanderen" van vandaag.

 

 

 

 

14 maart 2018

Gerechtigheid is geschied.

101 ondernemers moeten helikopterles terugbetalen.

Zo'n honderd Vlaamse ondernemers moeten duizenden euro's aan subsidies terugstorten die ze onterecht aangevraag én verkregen hebben...

 

Lees hier alles over in "Het Nieuwsblad"

 

 

 

 

19 februari 2018

Jaarlijkse informatievergadering omwonenden:  SCHAAMTELOOS en RESPECTLOOS !

 

De omwonenden van het vliegveld kregen in de loop van de maand een uitnodiging in de brievenbus voor de jaarlijkse, verplichte informatievergadering “Uitnodiging informatie- en overlegvergadering omwonenden en overheidsinstanties”.

Een 50-tal mensen in de zaal. De overheidsinstanties stuurden allen hun kat. Geen politici van Kortrijk, geen politici van Wevelgem (met uitzondering van Stijn Tant, schepen van milieu). Van de pers was er dit jaar geen spoor te bekennen. Kortrijk Airport kreeg onverwacht alle vrijheid om hun zin te doen. Geen pottenkijkers. De ware aard van het beest kon ongestraft naar boven komen.

 

Nadat mevrouw Top, milieuconsulente, uitvoering en onnodig technisch de milieu- en andere prestaties toelichtte, mochten er vragen gesteld worden.

Toen de woordvoerder van de Actiegroep zijn visie op het voorbije jaar wou geven, alsook een verslag van de bezoeken van de milieu-inspectie, en de historiek van de definitieve milieuvergunning, werd hij na twee minuten het zwijgen opgelegd. Vier bestuursleden, Filip Daem, voorzitter WIV, Stefaan Van Eeckhoutte, luchthavendirecteur, Iwan Royon, commandant en  Dirk Van Belleghem, ceo, maakten het spreken een kwartier lang onmogelijk. Ze jouwden, riepen en joelden als schoolkinderen zodat de uiteenzetting voortdurend onderbroken werd. SCHAAMTELOOS. Wat een schouwspel, ongezien, nooit eerder meegemaakt: vier volwassen mannen in een panel, de vliegveldleiding, die de aangekondigde informatie- en overlegvergadering saboteren uit vrees dat er gevoelige informatie zou worden verteld.

Informatie van hun kant, oké, maar overleg, ho maar!

En dat terwijl zowel de Deputatie, als de Milieu-inspectie in hun verslagen lieten noteren dat het overleg met de buurtbewoners beter moet. En minister Schauvliege in haar besluit van 17 november 2017 schreef “dat volgens de exploitant dan ook bekeken zal worden om een betere overlegstructuur met de buurt op te zetten”…  Sic.

 

Lees hier de tussenkomst van de woordvoerder van het Actiecomité.

Een anonieme aanwezige van gisterenavond maakte volgende synthese… Lees hier.

 

 

 

12 januari 2018

WIV publiceert zijn jaarresultaten:   2017, annus horribilis voor het vliegveld

Eén feit is overduidelijk, het vliegveld heeft een rampjaar achter de rug met tegenvallende trafiekcijfers voor zowel het zakelijk verkeer als voor de oefen- en vrijetijdsvliegerij.

Het vliegveld zelf spreekt van een “overgangsjaar”. De overgang waar naartoe…?

Men heeft er alles aan gedaan om de slechtste resultaten in 20 jaar zoveel mogelijk te verdoezelen. In diverse kranten stond zelfs te lezen dat de zakenluchtvaart relatief goed heeft standgehouden met een afname van slechts 4,5%.  Leugens zijn dat!

Onderstaande officiële cijfers maken duidelijk dat het aantal zakenvluchten het voorbije jaar is gekrompen met ruim 11% (waarvan de internationale zakenvluchten “slechts” met 4,5% zijn afgenomen). Het aantal zakenpassagiers verminderde zelfs met 18%. Een horror scenario voor een vliegveld dat zich internationale zakenluchthaven wil noemen…

 

Miljoenen euro’s belastinggeld later, is dit de evolutie van de zakenluchthaven in de voorbije 30 jaar:

Ruim dertig jaar geleden (1984) noteerden we nog 5 282 zakenvluchten en 15 028 zakenpassagiers. Twintig jaar geleden (1996) waren er 5 149 zakenvluchten met 18 346 zakenpassagiers.

Tien jaar geleden (2007) waren er 5 489 zakenvluchten met 18 343 zakenpassagiers.

In 2017 werden 3 680 zakenvluchten uitgevoerd met 11 362 zakenpassagiers (piloten worden steeds meegerekend in de tabellen; in werkelijkheid waren er dus hoogstens 7 682 zakenpassagiers (of 10,5 per dag heen en 10,5 per dag terug). Een onbekend deel gebeurt per helikopter.

Een krimp van 40% t.o.v. 30 jaar geleden!  Van een positieve evolutie gesproken…

 

Daarenboven werden nog slechts 35 medische vluchten geregistreerd. Dit is amper één vierde van 5 jaar geleden. In dit cijfer is de lege terugvlucht inbegrepen. Dus nauwelijks 20 vluchten.  Ambulancevluchten en orgaantransport gebeurden nog amper. Daarenboven ging het vaak over transport van chirurgen (UZ Lille), of dringend medisch materiaal (couveuses, medische apparaten).

 

Alleen het verfoeilijke segment van de helikopters groeide vorig jaar alweer aan met zo’n 3%

(van 7814 naar 8 036);  of ruim 25% van alle vliegverkeer was helikopterverkeer.

Toen het helikopterverkeer voor het eerst apart werd geregistreerd (2012) waren er 6 614 bewegingen; in 2013   6 300 bew.; in 2014    7146 bew.; in 2015 al 7 581 bew.; in 2016   7 814 bew. en nu in 2017 tenslotte waren het er 8 036. Van een standstill gesproken (milieuvergunning 2004!)

 

De officiële resultaten:                    (cijfers 2016 tussen haakjes)

 

- algemeen totaal       bewegingen:  31 447  (36 024)    -12,71%

                                       passagiers:  61 763 (75 234)   -17,91 %

 

- zakenvluchten totaal       bewegingen: 3 680  (4 165)    -11,64 %

                                               passagiers: 11 362 (14 547) -21,89%

 

- internationale zakenvluchten    bewegingen: 2 469   (2 577)      -4,2%

                                                           passagiers: 8 802   (10 563) -16,67 %

 

- nationale zakenvluchten            bewegingen: 1 211 (1 588)   -23,74 %

                                                          passagiers: 2560 (3 984)    -35,74 %

 

- nachtvluchten       68   (105)    -35,23 %

 

- helikopterbewegingen 8 036   (7 814) +2,84 %

  verhouding helikopterverkeer t.o.v. totale vliegverkeer:   8 036 t.o.v. 31 447 = 25,55%

 

- medische vluchten   35  (68)    -48,52 %

 

Verhouding zakenvluchten t.o.v. het totale vliegverkeer:

- bewegingen: 3 680 t.o.v. 31 447 = 11,70 %

- passagiers:  11 362 t.o.v. 61 763 = 18,39 %

 (Aandeel zakenvluchten als helikopterverkeer is onbekend.)

 

Dat het vliegverkeer begin november onder controle kwam van Belgocontrol zal uiteindelijk geen verdere invloed hebben op de trafiekcijfers. De komst van Belgocontrol zal niet meer trafiek genereren, alleen kan men nu wettelijk doorgaan met de waanzin van een overbodig, geldverslindend, milieu-onvriendelijk prestigeproject.

 

 

 

09 december 2017

Helikopteropleidingen (in Wevelgem) halen de nationale pers.

Toegenomen helikopteroverlast boven Bissegem en Wevelgem: ondernemers krijgen tot 15000 euro subsidie/overheidsgeld voor pilotenopleiding. Minister Muyters beveelt onderzoek naar misbruik overheidsgeld. Ook het Wevelgemse helikopterbedrijf STB-Copter wordt genoemd...

 

 

 

december 2017

Vliegveld Wevelgem stevent af op grootste debacle sedert 30 jaar.

Malaise in de privé- en zakenluchtvaart houdt aan…

 

In tijden van hoera-berichten in de pers over de samenwerking met Belgocontrol, geven we toch enkele ontnuchterende bedenkingen mee.

 

Het totaal aantal vliegbewegingen is in vergelijking met dezelfde periode in 2016 verminderd met 13,41%  (min 4324 bewegingen). Waarbij het aantal professionele vluchten verminderd is met 562 bewegingen (of -14,95%).

Maar ook het segment “andere” (scholing, touch and go, …) deelt in de klappen met een afname van 13,21% (min 3762 bewegingen).

Hier speelde het sluiten van het luchtruim bij slechte weersomstandigheden, de Belgocontrolproblematiek, geen enkele rol.

 

Zelfde verhaal voor het aantal passagiers.

In Wevelgem worden de piloten en eventueel het boordpersoneel altijd meegerekend als “reiziger”. Het totaal aantal passagiers verminderde met 12 776 (of -18,88%).

De professionele reizigers namen af met 3 271 eenheden (-24,64%) en ook bij het segment scholing, touch and go, opleiding zien we een afname met -17,48% (-9505 passagiers).

 

Er kan dus zondermeer gezegd worden dat Kortrijk Airport in een diepe malaise verkeert.

Ook het segment “medische vluchten” stelt zo goed als niets meer voor:  30 vluchten op 10 maanden tijd, waarbij de lege terug- of heenvlucht ook meegeteld wordt, m.a.w. 15 vluchten op 10 maanden tijd heen en terug… waarbij dan nog de bedenking moet gemaakt, wat die medische vluchten dan wel voorstellen: het vervoer van een chirurg, een nierdialyse-toestel, een couveuse,…?  In elk geval gebeurt het transport van organen, ooit het paradepaardje van het vliegveld, niet of nauwelijks meer.

 

Alleen het verfoeide segment van de helikopters groeit nog aan: van 6791 bewegingen in 2016

(10 maanden!) naar 6932 bewegingen in dezelfde periode van 2017.

Dat betekent +141 vluchten  of +2,07%.

De helikopterbusiness is de enige business op het vliegveld die blijft aangroeien en die bijgevolg voor steeds meer ergernis zorgt.

 

Wat de overname door Belgocontrol betreft:

12 000 professionele passagiers op jaarbasis 2017 verminderd met ca. 4000 piloten

8 000 passagiers in 365 dagen = 22 zakenreizigers gemiddeld per dag (enkele reis).

Daarvan zijn dan nog een belangrijk (maar onbekend) gedeelte helikopterpassagiers!

 

We kunnen dus gerust stellen dat de financiering van Belgocontrol naast de investering van 1,2 miljoen euro, per dag 2000 euro kost voor gemiddeld 10 (11?) zakenreizigers per dag.

Of nog anders gezegd: 

Elke zakenreiziger die vertrekt/aankomt op Wevelgem kost door de komst van Belgocontrol

200 euro extra belastinggeld aan de (Vlaamse) gemeenschap.

 

 

 

 

09 november 2017

Belgocontrol doet zijn Blijde Intrede in Wevelgem...

Vanaf 9 november wordt het luchtruim boven Wevelgem gecontroleerd door Belgocontrol.

Dit was nodig want vorig jaar bleken de navigatieapparatuur en het opleidingsniveau van het controletorenpersoneel al vele jaren niet conform de wet…

Geen nood. Door een investering van 1,2 miljoen euro extra belastinggeld kan Belgocontrol aan de slag in Wevelgem. Uiteraard werkt Belgocontrol niet gratis. Ook zij hebben het financieel niet gemakkelijk .

Kostenplaatje voor het vliegveld: minstens 700 000 euro per jaar of zo’n slordige 2000 euro per dag extra om gemiddeld per dag 10 (tien!) privéjets te laten landen of opstijgen. Bovenop de jaarlijks terugkerende exploitatieverliezen uiteraard.

Aangezien de NV Internationale Luchthaven Kortrijk-Wevelgem een overheidsbedrijf is van de zuiverste soort met als aandeelhouders de POM West-Vlaanderen, het Vlaamse Gewest en de Intercommunale Leiedal, vallen alle investeringen en exploitatieverliezen ten laste van de belastingbetaler

Of de overname door Belgocontrol meer zaken- of privéverkeer naar Wevelgem zal lokken is zeer de vraag. Deze dure ingreep diende alleen om het certificaat van Internationale luchthaven te kunnen behouden.

Come and see next year.

 

 

 

november 2017

Minister Schauvliege bevestigt in beroep een kleine aanpassing aan de milieuvergunning

Op 14 november laatstleden heeft minister Schauvliege geantwoord op het beroep van de Actiegroep tegen de aangepaste milieuvergunning die op 10 augustus ll. door de deputatie afgeleverd werd aan de WIV.

Het maximum aantal touch and go’s voor helikopters wordt beperkt tot 1600 per jaar met een max. van 350 in het 1e en 4e kwartaal en max. 450 in het 2e en 3e kwartaal. (Oorspronkelijk gold de beperking tot max. 2000 T&G’s).

De  impact van deze aanpassing zal heel beperkt zijn, aangezien het max. aantal touch and go’s voor helikopters slechts de laatste twee jaar licht overschreden werd. 

Daarenboven waren er vorig jaar nog ruim 6000 andere helikoptervluchten (luchtdopen, training, ...) die helemaal niet beperkt worden en dat aantal blijft maar groeien!

Voor de omwonenden maakt het niets uit of een helikoptervlucht al of niet een touch and go is. Helikopters halen gemakkelijk tot 80 dB(A). Daarbij kan het begrip “touch and go” voor een helikopter gemakkelijk omzeild worden. Wanneer een helikopter eventjes landt en 5 à 10 minuten later weer vertrekt, gaat het om een gewone oefenvlucht.

Omdat de luchthavendirectie nog steeds weigert om de logboeken van de controletoren door derden te laten inzien, kan dit op geen enkele manier gecontroleerd worden.

 

Het blijft hoe dan ook onbegrijpelijk dat het advies van de Milieu-inspectie tot tweemaal toe niet gevolgd werd. Nochtans is het verslag van de MI duidelijk:

Na een proefperiode van twee jaar kan er geen enkele verbetering worden vastgesteld en is de lawaaihinder niet afgenomen en worden de aanbevelingen herhaald om quota in te voeren per dag en per jaar voor touch and go’s en trainingsvluchten van helikopters en schroefvliegtuigen.

Te noteren valt dat de vliegveldoverheid de correctheid van de metingen van de MI betwist...

 

 

 

oktober 2017    Vliegveld Wevelgem kan grootste energiepark worden van België

 

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: "Om de Europese doelstellingen te halen, moet Vlaanderen tegen 2020  25.074 GWh hernieuwbare energie produceren. Vandaag keurde de Vlaamse regering de subdoelstellingen per hernieuwbare energiebron goed. Na het faillissement van de biomassacentrale van Langerlo, halen we de doelstelling voor groene stroom uit biomassa omlaag. Zoals gezegd blijft daardoor 1.418 GWh voorlopig onbestemd. Gezien de ambities voor zon, wind en warmte reeds heel hoog liggen, wil ik die laatste 5% niet lukraak invullen. We moeten er eerst voor zorgen dat er eindelijk beweging komt op het terrein. Het is hoog tijd voor actie.

Voor zonne-energie moet de capaciteit van 2.246 GWh (eind 2016) naar 3.544 GWh eind 2020."

 

Mijnheer de minister, in Wevelgem ligt een interessant terrein van ca. 50 ha, momenteel dienst doende als vliegveld. Onrendabel, gecontesteerd want nutteloos en waardeloos, overgesubsidieerd, problematisch in een woonzone.

De Actiegroep Vliegveld Wevelgem wil u de suggestie doen om deze terreinen (eigendom van de overheid) in te richten als zonne-energiepark. Meteen kan dit het grootste energiepark worden van België. Als dàt niet goed is voor het prestige van Vlaanderen, West-Vlaanderen, Wevelgem en Kortrijk.

Voorbeelden zijn er overvloedig te vinden in binnen- en buitenland.

"Tijd voor actie", zei u toch.

 

 

 

 

09 september 2017

WIV Vliegveld Wevelgem publiceert met ruime vertraging zijn halfjaarlijkse resultaten.

't Heeft wat langer geduurd. Logisch, want de resultaten zijn niet schitterend. De malaise houdt aan...

 

- vliegbewegingen: totaal: 15 059 (-13,78%)    - professioneel 1 710 (-22,48%)

- passagiers:           totaal:  29 890 (piloten inbegrepen) -  (14 831 zonder piloten)   (-19,82%)

                    professioneel:   5 354 (piloten inbegrepen) -     (3 644 zonder piloten) (-34,95%)

 

De terugval is ten dele te wijten aan 'technische problemen' met de navigatie- en meteoapparatuur. Maar ook de vrijetijdsvliegerij deelt in de klappen: -12,52% of 1 910 bewegingen minder.

Toch bleef het lawaaierige segment van de helikopters nog groeien met +10,62% tot een record van 3 861 helikopterbewegingen op 6 maanden tijd, wat de algemene terugval van alle vliegverkeer mee helpt verdoezelen. Het helikopterverkeer was alweer goed voor 25,64% van alle vliegverkeer op Wevelgem.

Wat de booming business van de medische vluchten betreft: 19 vluchten (10 heen en 9 terug?) op 6 maanden tijd (vervoer van medisch materiaal inbegrepen), lijkt ons een uitzonderlijk knap resultaat. (sic!), zeker als je weet dat er in diezelfde periode in 2013 nog 76 vluchten waren.

Geef toe, de believers hadden het jubileumjaar 2017 toch iets anders verwacht...

En de belastingbetaler, hij betaalde voort!

 

 

10 augustus 2017

Nieuwe milieuvergunning tot 2023

Na een proefperiode van twee jaar maakte de Deputatie van West-Vlaanderen de definitieve aanpassing bekend van de nieuwe milieuvergunning tot 2023.     

In het evaluatieverslag van de Milieu-inspectie van 2015 en van 2017 lezen we bij de aanbevelingen: “het opleggen van quota zowel per dag als per jaar voor touch and go’s, oefen- en trainingsvluchten en helikopterverkeer”. Daarenboven concludeert de Milieu-inspectie na verschillende nieuwe metingen en waarnemingen in  de loop van 2017 letterlijk “Uit de resultaten van de verschillende geluidsmetingen die door onze afdeling uitgevoerd werden, kan afgeleid worden dat ondanks de bijkomende vergunningsvoorwaarden die opgelegd werden, op drukke dagen de gemeten geluidsniveaus in de onmiddellijke omgeving van het vliegveld niet gedaald zijn en de hinder dus ook niet afgenomen is. Daarom blijft onze afdeling bij zijn verzoek van 24 maart 2015 waarbij gevraagd werd de vergunningsvoorwaarden aan te passen en het aantal touch and go bewegingen te beperken. Het is aangewezen dat er net als bij andere vliegvelden quota worden opgelegd voor het uitvoeren van oefenvluchten zowel per jaar als per dag. Voorts is het ook aangewezen om hierbij ook rekening te houden met het aantal helikopterbewegingen…”

Niets van deze aanbevelingen is terug te vinden in de nieuwe vergunning. Onbegrijpelijk!

Wel wordt het aantal touch and go’s "beperkt" tot 12000, waar deze cijfers het voorbije jaar niet eens gehaald werden. Het aantal touch and go’s met helikopters zou moeten "beperkt" worden tot 2000 (waar er in de voorbije jaren nauwelijks 500  T&G’s gebeurden).

M.a.w. in plaats van het oefen- en trainingsverkeer te beperken, wordt een vergunning geschreven die nog een belangrijke groeimarge inhoudt.

Onbegrijpelijk!

Vanzelfsprekend gaat de “Actiegroep Vliegveld Wevelgem” op het einde van de maand tegen “deze moedige beslissing” van de Deputatie in beroep bij Joke Schauvliege, minister van Leefmilieu. 

 

 

 

 

17 juli 2017

De Intercommunale WIV maakte vandaag bekend dat vanaf november Belgocontrol zal instaan voor de opleidingen, de installatie en het onderhoud van de meet- en navigatieapparatuur op het vliegveld.

Dat daaraan een kostenplaatje hangt van minstens één miljoen euro extra overheidstoelage per jaar is een onbelangrijk detail in het hele verhaal. De belastingbetaler - u en ik dus - zijn alweer de dupe van de grootheidswaanzin van enkele politici.

Of de nieuwe overeenkomst zal zorgen voor meer businessverkeer is zeer de vraag...

Of ruim één miljoen per jaar extra overgheidsgeld voor gemiddeld 15 zakenmensen per dag verantwoord is, is een andere vraag...

Lees hierover in "De Krant van West-Vlaanderen".

 

 

 

07 juli 2017

Actiegroep Vliegveld Wevelgem wordt gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Half augustus moet de milieuvergunning op proef van Kortrijk Airport worden omgezet naar een definitieve vergunning. De Actiegroep werd vandaag gehoord om uitleg te geven bij de verzuchtingen en verwachtingen i.v.m. de beperking van de lawaaioverlast veroorzaakt door het vliegveld, de touch and go-vluchten, het groeiend aantal helikopters. De aanbeveling van de milieu-inspectie om quota in te voeren per dag en per jaar voor helikopters en oefenvluchten, werd nog eens onderstreept.

Uitspraak rond 20 augustus.

Lees hier de bijdrage van de Actiegroep.

 

 

 

 

 

05 juli 2017

'Belgocontrol helpt luchthaven Wevelgem uit de nood'

Vandaag publiceerde "De Tijd" het grote nieuws dat Belgocontrol vanaf november de verkeerstoren op het vliegveld van Wevelgem zal bemannen, waardoor er ook weer op navigatie zal kunnen gevlogen worden.

De dienst van Belgocontrol zal Wevelgem Airport één miljoen euro per jaar kosten...

De Intercommunale Vliegveld Wevelgem rekent er evenwel op dat de Vlaamse Overheid het kostenplaatje voor haar rekening zal nemen...

Lees hier "De Tijd

 

 

 

10 mei 2017

 

 

Is Kortrijk Airport aan zijn zwanenzang begonnen?

Wanneer je het recentste activiteitsrapport bekijkt, lijkt het einde van het vliegveld nog slechts een kwestie van tijd. 

Cijfers januari-februari-maart- april 2017:

-aantal professionele bewegingen    -30.45% (buitenlandse -36,15%) t.o.v. 2016

-aantal zakenreizigers (inclusief piloten en helikopters)  -40.40%  (buitenlandse -41.91%) t.o.v. 2016

-verkoop van brandstof (kerosine, e.a.) -29%

-medische vluchten:  18  (of 9 heen en 9 terug op 4 maanden tijd!)

-express (hoogwaardige cargo): 0.0 ton

 

Alleen het lawaaierige, ergerlijke segment van de helikopters blijft maar groeien

van 2 000 bewegingen in 2016 naar 2 340 in 2017:   340 bewegingen méér of een groei met 17%.  Hatelijk! Maar een geluk bij een ongeluk voor het vliegveld, anders was de totale krimp van het vliegverkeer nog belangrijker.

 

Daarenboven blijven een aantal belangrijke problemen onopgelost:

-Er is nog steeds geen akkoord in zicht met Belgocontrol over het gebruik van de navigatieapparatuur, waardoor meer en meer belangrijke klanten wegblijven en (definitief) uitwijken naar andere vliegvelden.

-Zelfs het segment “scholing en training” deelt in de klappen met een achteruitgang van 14,85%, alhoewel dit niet afhankelijk is van het probleem Belgocontrol.

-Eind augustus verleent de Deputatie van West-Vlaanderen een definitieve milieuvergunning aan het vliegveld. Verwacht wordt dat er door het opleggen van quota serieus zal moeten ingeleverd worden voor “scholing, training en vrijetijdsluchtvaart”.

 

De soap “Kortrijk Airport” kabbelt rustig verder. “Come and see next week!” ;-)

 

 

 

28 februari 2017

Heeft de WIV de berichtgeving in de "Krant van West-Vlaanderen" laten censureren over de geruchten dat Belgocontrol een akkoord ontkent over de overname van de controletoren op het vliegveld?

 

De KW schrijft...

"Belgocontrol ontkent akkoord over overname controletoren luchthaven Kortrijk-Wevelgem"

Op de infovergadering in Wevelgem maandagavond 27/02 werd voorgesteld dat Belgocontrol eind maart de controletoren overneemt. Maar volgens Belgocontrol is dat akkoord er nog niet. De onderhandelingen lopen en het is heel goed mogelijk dat er een akkoord voor overname volgt, maar dat akkoord is er nu nog niet. Dat bevestigt de woordvoerder van Belgocontrol. Ook over een termijn waarbinnen een oplossing wordt gevonden ligt op dit ogenblik niets vast.

(Een mooi staaltje alweer van wishful thinking van de kant van de WIV.)

 

 

Maar...

enkele tellen na het online verschijnen van dit artikel wordt het vervangen door een meer genuanceerde versie onder de titel "Belgocontrol en luchthaven Kortrijk-Wevelgem gaan wellicht samenwerken".

Bij navraag bij de KW naar het waarom van deze aanpassing, krijgen we geen antwoord...

 

 

Lees hier de aangepaste versie in "De Krant van West-Vlaanderen" Knack.be.

 

 


 

27 februari 2017

   

Jaarlijkse bijeenkomst voor omwonenden

Niettegenstaande er weinig ruchtbaarheid werd gegeven aan deze bijeenkomst, waren er toch een 60-tal buurtbewoners aanwezig.

Na de zeer technische uiteenzetting door de milieucoördinator over de milieu-"prestaties" en de alles-relativerende uitleg door WIV-voorzitter Daem over de verplichte uitschakeling van de naviagitieapparatuur, nam de woordvoerder van de Actiegroep Vliegveld Wevelgem uitgebreid het woord.

Lees hier de volledige tussenkomst.

 

Belangrijkste conclusie: het vliegveld heeft een serieus communicatieprobleem.

Zowel de gebruikers van het vliegveld als de omwonenden zijn het daar over eens.

Er is onvoldoende communicatie met het Directoraat-Generaal Brussel (met als gevolg, het uitschakelen van de navigatieapparatuur), met de Milieu-inspectie van de Vlaamse overheid (de milieuvergunning op proef wordt niet geëvalueerd of opgevolgd), met de omwonenden (de WIV wenst geen bindende afspraken rond lawaai-beheersing en wenst geen bijkomend overleg) en met de gebruikers van het vliegveld die slechts 10 dagen voor het afkoppelen van de navigatieapparatuur werden op de hoogte gebracht.

Het belangrijkste probleem blijft de lawaai-overlast van de steeds talrijker helikopters...

(De WIV-woordvoerder liet zelfs verstaan dat ze niet bevoegd zijn om op te treden tegen te lawaaierige toestellen (wie gelooft dat?) en dat er vorig jaar geen enkele boete werd uitgeschreven (dat zal wel!).

Het belooft alweer een hete zomer te worden.

 

 

 

15 februari 2017

Luchthaven heeft dringend geld nodig

De luchthaven van Wevelgem heeft jaarlijks zo’n 300 tot 500.000 euro extra nodig van de Vlaamse regering om de grondapparatuur volgens Europese normen te bedienen.

Vanavond is er een informatievergadering gepland voor de gebruikers van het vliegveld.

Dit werd vandaag bekend gemaakt op Focus-WTV.

 

 

 

07 februari 2017

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) uit Kortrijk stelt zich grote vragen bij het beheer van de luchthaven in Wevelgem.

Piloten kunnen daar sinds enkele maanden enkel nog landen op zicht omdat de navigatie- en meteoapparatuur die informatie geeft over afstand en hoogte is afgekeurd. Daardoor zijn er minder vluchten. Volgens Caron is dat nog maar eens overheidsgeld pompen in een bodemloze put en is slecht beheer de oorzaak.

Bekijk hierover de WTV-reportage van 07 februari.

 

Daardoor ondervinden de maatschappijen die de zakenluchtvaart organiseren grote moeilijkheden. Vele vluchten dienen noodgedwongen afgeleid te worden naar Oostende of Rijsel.

Bekijk hierover de WTV-reportage van 07 februari.

 

 

 

  

 

14 januari 2017

WIV publiceert jaarresultaten 2016

Hieruit blijkt de globale terugval van de cijfers

- vliegtuigbewegingen: totaal 36 024 (-3,73%) - professioneel 4165 (-3,77%)

- passagiers: totaal 75 234 (piloten inbegrepen) -  (39 210 zonder piloten) (-3,59%)

                      profess. 14 547 (piloten inbegrepen) - (10 382 zonder piloten)

Als belangrijkste reden van de terugval geeft de directie de 'technische problemen' met de navigatie- en meteoapparatuur. Onzin als je weet dat de navigatie pas afgeschakeld werd op 30 november.

Daarenboven groeide het lawaaierige segment van de helikopters nog maar eens tot een record van 7 814 helikopterbewegingen, wat de algemene terugval mee helpt verdoezelen.

Het helikopterverkeer is nu al goed voor 21,7% van alle vliegverkeer op Wevelgem.

(2012: 6 614 helikopterbewegingen;   2013:    6 300 bew.;      2014:    7 146 bew.;      2015:     7 581 bew.;

 2016: 7 814 bew.)

Geef toe, de believers hadden het jubileumjaar 2017 liever op een andere manier ingezet...

 

 

 

 

14 januari 2017

Mindere cijfers voor het vliegveld van Wevelgem.

Amateurisme troef op het vliegveld.

Toen eind vorig jaar bij inspectie vastgesteld werd dat de navigatie- en de meteoapparatuur op het vliegveld al weken/maanden foutieve, onbetrouwbare informatie doorgaf bij het landen en opstijgen van de commerciële jetvluchten, greep het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart onverbiddelijk en drastisch in. Alle navigatie- en meteoapparatuur op het vliegveld diende onmiddellijk te worden uitgeschakeld. Momenteel kunnen zakenjets niet meer landen op instrumenten, maar alleen nog op VFR (op zicht) wat tot zeer onveilige situaties kan leiden bij duisternis, mist, sneeuw en regen.

Dit is meteen de reden waarom er vanaf 30 november nog nauwelijks vliegverkeer is met grotere vliegtuigen.

Niet goed voor de veiligheid van de omwonenden.

Niet goed voor de cijfers van de “zaken”luchthaven.

Maar nog veel minder goed voor het imago van een vliegveld dat jaarlijks 2 miljoen euro aan subsidies nodig heeft om de exploitatieverliezen te compenseren.

Amateurisme troef!

 

Lees hierover De Krant van West-Vlaanderen

 

 

 

 

21 november 2016

Vorige week lazen we in de pers dat Luxaviation  op het vliegveld van Wevelgem een nieuwe hypermoderne hangar voor privé-vliegtuigen in gebruik heeft genomen.

Goed nieuws voor “Luxaviation”, een belangrijke speler op de internationale wereldmarkt wat betreft  “Superior aircraft management for jet owners”, maar is dat ook goed nieuws voor Kortrijk Airport?

 

In hoeverre zal de nieuwe loods ook nieuwe zakenvluchten naar Wevelgem brengen? (= corebusiness!)

In hoeverre zal de nieuwe loods ook voor meer en nieuwe werkgelegenheid zorgen?

In hoeverre zal vliegveld Wevelgem financieel ook beter worden van deze nieuwe infrastructuur?

 

Los van dit goodnews-bericht (waar ze goed in zijn in Wevelgem) blijven een hele reeks problemen het vliegveld achtervolgen:

-De grote en levensnoodzakelijke infrastructuurwerken blijven maar uit.

Het geld van de geldschieters (provincie, Vlaamse Gemeenschap) is op.  Nochtans dringt de tijd. Europa verbiedt immers vanaf 2023 dat overheden nog langer de regionale luchthavens in Europa blijven subsidiëren en daarbij nog de jaarlijks terugkerende exploitatieverliezen delgen. (Lees: "bodemloze putten" vullen.)

Waarmee zal Kortrijk Airport deze jaarlijkse tekorten/verliezen/subsidies blijven opvangen?

(voor Kortrijk meer dan 2 miljoen euro per jaar!)

 

-In elk geval niet met de opbrengst van de zakenvluchten, die aarzelend een lichte stijging vertonen, maar bijlange nog niet het niveau halen van pakweg 10 jaar geleden. Daarenboven worden een onbekend percentage (25%?) van deze zakenvluchten uitgevoerd met helikopters (die vertrekken van buiten het vliegveld en die de vliegveldinfrastructuur niet gebruiken). Onbekend, want daarover wil de vliegvelddirectie (om begrijpelijke redenen!) geen concrete cijfers vrijgeven noch communicren.

 

Maar verder gaat alles goed.

Het blijft wachten tot januari voor de hoera-resultaten van 2016.

Het jubileumjaar 2017 kan probleemloos van start gaan…

 

 

  

 

 

10 november 2016

WIV weigert omwonenden gedetailleerde cijfers helikopterverkeer

In het kader van “Openbaarheid van bestuur” vroeg de Actiegroep bij de vliegvelddirectie naar gedetailleerde cijfers betreffende het helikopterverkeer.

Meer bepaald werd gevraagd naar een overzicht van

- het aantal helikoptervluchten per dag in 2015 en 2016

- het aantal touch and go-bewegingen van helikopters per dag in 2015 en 2016

 

Niettegenstaande de W.I.V. als intercommunale wettelijk verplicht is om deze informatie te verstrekken, weigert de vliegvelddirectie dit te doen. Als reden wordt opgegeven dat 

“onze aanvraag kennelijk onredelijk is. Er zal geen extra mankracht worden aangetrokken om de administratieve bewerkingen te doen waardoor trafieken per soort en per dag in beeld zouden worden gebracht.

 

Uiteraard is de vraag wat de achterliggende echte reden zou kunnen zijn voor die weigering. In elk geval is de opgegeven reden van weigering niet geloofwaardig. Wil men die gegevens bewust achterhouden uit schrik dat op die manier de helikopteroverlast op bepaalde dagen cijfermatig in kaart wordt gebracht of is het daar administratief gewoon een janboeltje?  Immers de cijfers per maand zijn nu al apart beschikbaar voor het helikopterverkeer. Met enkele gerichte acties op de pc zouden de gevraagde transparante gegevens toch in een handomdraai beschikbaar kunnen gesteld worden. Zelfs voor een leek in informatica…

In elk geval heeft de Actiegroep Vliegveld Wevelgem gisteren de beroepsprocedure laten opstarten bij de “Beroepsinstantie Afdeling Openbaarheid van bestuur” van de Vlaamse Overheid.

Come and see next week!

 

 

 

 

 

12 september 2016

De WIV publiceert halfjaarlijkse resultaten

 

- totaal aantal bewegingen:  17 465  (-1 588 bew. of -8,33%)  t.o.v   19 053 (2015)  - 19 899 (2014)

- totaal aantal reizigers:        39 365  (-2 188 reiz. of -5,56%)  t.o.v.  39 365 (2015)  - 40 812 (2014)

 

- professionele bewegingen:  2 206  (+36 bew.    of +1,66%)   t.o.v.  2 170 (2015) - 2 127 (2014)

- professionele reizigers:       8 230  (+1216 reiz. of +17,4%)   t.o.v.  7 014 (2015) - 7 008 (2014)

 

- nachtvluchten:   46   t.o.v.  50 (2015)  - 54 (2014)

 

- medische vluchten: 28 ('16)   -   41 ('15)   -   43 ('14)   -   76 ('13)

 

- helikopters:   3491 t.o.v.  3661  (2015)   -170 bew. of -4,6%

 

Maar... cijfers bewijzen niet alles:

Helikopters vertegenwoordigen 20%  van alle vliegverkeer maar hoe groot is het aandeel van de helikoptervluchten in het cijfer van het professioneel aantal reizigers. De vliegveldoverheid weigert details te verstrekken waardoor alle deuren openstaan voor kunstmatig opgefokte hoera-cijfers!

Het segment medische vluchten is nu helemaal een lacher geworden (alleen goed voor het feelgood-imago van de Airport):  28 bewegingen (14 heen - 14 terug) en dat in 6 maanden. Waar is de tijd van de massale (?) orgaantransplantvluchten, de ambulancevluchten, ...?

Een status quo voor het aantal prof. bewegingen, maar +17% meer prof. reizigers resulteert in grotere toestellen met meer lawaai-overlast tot gevolg.

 

 

 

08 september 2016

Vliegvelddirectie weigert bijkomende cijfers vrij te geven over het helikopterverkeer

 

  

Op zaterdag 03/09 stelden wij de hele dag extra veel helikopterlawaai vast in het Bissegemse luchtruim.

Van 's morgens 9 uur tot 's avonds 19 uur werd de buurt de hele dag overspoeld met het klapperend en kletterend lawaai van veel te talrijke, veel te laag vliegende en lawaaierige helikopters.

Of was dit slechts een indruk?

We vroegen de vliegvelddirectie naar concrete cijfers over het aantal helikopterbewegingen op die dag.

Het antwoord verbaasde ons niet:  "Er komt geen extra uitgebreide voorstelling van de trafiek met opsplitsingen per dag en/of per soort luchtvaartuigen, bestemmingen, e.a."

 

Het is duidelijk dat het vliegveld geen informatie wenst te geven die bezwarend zou kunnen zijn omtrent de helikopteroverlast rondom het vliegveld. Dit is een geval van pertinente onwil.

Niettegenstaande het vliegveld en zijn gebruikers steeds de mond vol hebben van “gentlemen’s agreement”, “goodwill”  en  “goed nabuurschap” weigert de directie pertinent cijfers ter beschikking te stellen, waaruit zonder twijfel zou kunnen blijken of er die dag inderdaad onaanvaardbare geluidsoverlast is geweest veroorzaakt door het helikopterverkeer. De fameuze “rode helikopter” heeft die dag eindeloos en om de 10 minuten touch and go’s uitgevoerd met een lawaaiproductie van ruim 85 dB(A) en nauwelijks enkele tientallen meter boven de woonhuizen (Heulsestraat, Gullegemsesteenweg, Hoogweg, Peperleenstraat, Bissegemstraat) te Bissegem. Helikopterbedrijven lieten zich die dag opmerken door tientallen pleziervluchten vanaf hun bedrijfsterrein.

Wanneer de vliegveldoverheid de gevraagde informatie weigert ter beschikking te stellen is dit ofwel omdat ze die niet heeft (natte vingerwerk bij het opstellen van de officiële trafiekresultaten), ofwel omdat ze zelf moet toegeven dat het die dag héél erg was, maar dit vooral niet publiekelijk wil maken.

 

Toch een onbegrijpelijke houding, omdat de actiegroep de cijfers dan maar zal opvragen en krijgen via politieke weg. Nog een paar weken geduld...

 

 

 

 

 

mei 2016:  WIV publiceert jaarverslag 2015

 

Ook dit jaar noteren we een aantal interessante vaststellingen:

 

- Aantal jobs op de loonrol van de WIV:   23 VTE (28 personeelsleden waaronder 14 brandweer). 

Dat het vliegveld 250 à 300 directe arbeidsplaatsen zou creëren, zoals wel vaker wordt gesteld, blijkt dus nogmaals een fabel.

 

- De weg “Vliegveld” ten noorden van het vliegveld blijft voor (dure) problemen zorgen. Men wil deze openbare weg afsluiten om de airside van het vliegveld met 9 ha uit te breiden, maar aangelande bedrijven blijven dwarsliggen met verregaande financiële repercuties voor de WIV.

 

- Trafiekresultaten:

  * totaal bewegingen:                    37 420 (-1,7%)

  * totaal reizigers (incl. piloten):  78 036 (-1,6%)

  * zakelijk verkeer:     4 095 bewegingen  (+5,7% of 233 bewegingen meer)

                                   14 548 reizigers (incl. piloten)  (-0,5%  of 64 reizigers minder)

  * scholing en training:  -2,6%

  *  nachtvluchten:  118   (+5 vluchten)

  * medische vluchten  +20% !!!  Fantastisch resultaat, maar...

     amper 85 medische vluchten (lege terug- of heenvlucht inbegrepen); dus ca. 45 medische opdrachten

     of nog niet één vlucht per week;  niet alleen ambulance- en orgaanvluchten, ook het vervoer van

     dokters of medisch materiaal valt onder de noemer “medische vlucht”. M.a.w. het segment “medische

     vluchten” is een lacher, alleen goed voor het imago van het vliegveld, maar het stelt niets (meer)

     voor!   “Core business van het vliegveld?”, laat ons niet lachen.

     2015: +20%  (85 med. vluchten) t.o.v. 2014 (71 med. vluchten).

     Ter vergelijking:  85 med. vluchten in 2015 t.o.v. 135 med. vluchten in 2013.

     Dit betekent  -37% op 2 jaar!  Booming business!?

 

- Klachten:  slechts een 25-tal door een 10-tal personen ("steeds dezelfde")!

M.a.w. er zijn nauwelijks klachten. Vele omwonenden zijn het immers beu om telkens opnieuw klacht in te dienen voor telkens dezelfde feiten. De stereotype, nietszeggende antwoorden van de vliegveldoverheid ontmoedigen de klagers. Er wordt op geen enkele manier geanticipeerd of rekening gehouden met de klachten.

Over het rapport en de aanbevelingen van de Milieu-inspectie van de Vlaamse Overheid lezen we geen woord.

 

- Commerciële resultaten voor 2015:

– bedrijfsopbrengsten   1 836 833 euro  (1 914 667 euro in 2014)

– bedrijfskosten             2 165 511 euro  (2 067 531 euro in 2014)

– omzet uit commerciële activiteiten:  1 003 018 euro   (1 065 646 euro in 2014)

subisidies:            833 818 euro  (849 021 euro in 2014)

– landingsrechten:   477 332 euro   (463 281 euro in 2014)

bedrijfsverlies 2015:  328 708 euro  (152 863 in 2014), niettegenstaande de subsidies.

Conclusie: De Vlaamse Gemeenschap en de provincie blijven de grootste sponsors van het vliegveld.

De jaarlijkse subsidies zijn bijna even groot als de omzet uit commerciële activiteiten!

833 818 euro subsidie voor ca. 5 000 zakenreizigers die per jaar gebruik maken van het vliegveld (excl. piloten; zonder dubbele telling voor landen en opstijgen).

Dit betekent 166 euro subsidie per vervoerde zakenreiziger.

Leg dat maar eens uit aan de belastingbetaler in deze tijden van budgetaire krapte, besparingen en besnoeiingen.

En dan maar klagen dat er geen “private partners” worden gevonden...

Hoe zal dit aflopen wanneer de EU over enkele jaren alle overheidssubsidies zal verbieden?

 

Lees hier het Jaarverslag 2015 van de WIV

 

 

 

23 mei 2016

Joke Schauvliege doet het weer (niet)

 

Op 5 oktober 2015 hebben 23 omwonenden van het vliegveld bij monde van de Actiegroep Vliegveld Wevelgem beroep aangetekend tegen de nieuwe bijzondere voorwaarden die de Deputatie vorig jaar op advies van de Milieu-inspectie van Vlaamse Overheid (niet)  heeft toegevoegd aan de Vlarem-milieuvergunning van 2004 van het vliegveld.

Na ruim 7 maanden werden wij eindelijk geïnformeerd:   

Overwegende dit... overwegende dat...  wordt het eerder ontvankelijk verklaard beroep ongegrond verklaard.    Getekend  Joke Schauvliege,  Vlaams Minister van Leefmilieu.

 

Eindelijk, na zeven maanden wachten, weten we nu waar we staan.  Terug naar af.

Ook Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu, lapt de aanbevelingen van haar eigen milieu-inspectie aan haar laars.

Vanaf 18 mei 2016 gaat de proefperiode van twee jaar in waaruit zou moeten blijken dat de nieuwe bijzondere voorwaarden voldoende zijn om de lawaai-overlast van het vliegveld te beperken...

 

 

 

11 mei 2016

Vliegveld Wevelgem publiceert de trafiekcijfers 1e kwartaal 2016.

Ziehier een overzichtje van de cijfers: Vliegveld Wevelgem en de processie van Echternach.

 

 

Nadat de trafiekcijfers voor 2014 en 2015 telkens een stapje vooruit lieten zien, vertoont het 1e kwartaal van 2016 over de gehele lijn een serieuze sprong achteruit.

Zowel het aantal (professionele) bewegingen als het aantal (professionele) passagiers namen in 2016 gevoelig af.

Alleen het segment van de verfoeilijke helikopters groeide alweer aan met 8% van 1230 in 2015 naar 1328 in 2016.

 

 

Bewegingen

- professioneelnationaal -28% ; internationaal -29,8% ; totaal -16%

- totaal aantal bewegingen:  -6,91% (waarvan 38% touch & go-bewegingen)

 

Passagiers

("reizigers" in Wevelgem want de piloten worden altijd meegerekend als passagier)

- professioneel:  nationaal +2% ; internationaal -6% ;  totaal -4,3%

- totaal aantal "reizigers": -6,5% (14.924 t.o.v. 15.813 in 2015, waarvan 7.062 piloten)

 

Medische vluchten

4 vluchten (heen en terug) op 3 maanden tijd (booming business!); (7 vl. in 2015)

 

 

 

 

lees hier verder...


Vliegveld Wevelgem
Actiegroep Vliegveld Wevelgem

Contact en info
actiegroep@vliegveldwevelgem.be        

ACTIEGROEP VLIEGVELD WEVELGEM


 een krtische nota omtrent de problematiek van

het regionale vliegveld Wevelgem-Bissegem