Uw reacties

Uw reacties

26-09-2015

Omwonenden uit Wevelgem maken zich zorgen...

Beste,

Mijn naam is NN en ik woon al zo goed als mijn hele leven in de omgeving van het vliegveld, eerst in de Gullegemstraat daarna in de Kapellestraat.

Ben ik verkeerd als ik zeg dat de lawaaihinder nog nooit zo erg was als nu? Vooral de afgelopen zomer met het vele mooie weer waren er dagen dat de hinder continu was. De nachtvluchten daarentegen lijken geminderd. Er zijn ongetwijfeld woongebieden waar de hinder nog groter is, desalniettemin vind ik dat de hinder in de Kapellestraat ook niet te onderschatten valt.

Is er verbetering in zicht, of moeten we ons zorgen maken? Kan ik hiervan op de hoogte gehouden worden?

Voor alle duidelijkheid wens ik bij deze dus een klacht te formuleren in verband met deze geluidshinder.

Verder had ik nog een vraag, ik las op jullie website dat het ooit nog verboden geweest is voor helikopterverkeer om de openbare weg over te steken op lage hoogte en dus verboden om stijg- of landingsmanoeuvres uit te voeren buiten de terreinen van het vliegveld, is dat nog steeds zo? Ook al staan er nu lichten op de openbare weg om het verkeer tegen te houden. Mijn dochter gaat namelijk naar de creche die pal naast stb copter gelegen is en daar stijgen soms helikopters op vanaf de hangar op lage hoogte en passeren de creche van mijn dochter op 10 meter. De kinderen vinden dat natuurlijk de max, maar soms maak ik mij daar toch wat zorgen in. Je kan je voorstellen als daar wat fout loopt dat de gevolgen niet te overzien zouden zijn. Misschien overdrijf ik, maar het is toch niet ondenkbaar? Of wel, is dit veiligheidshalve verantwoord?

Dank bij voorbaat,

NN

 

12-05-2015

Een anonieme getuigenis uit Wevelgem...

 

Er is geen geld horen we iedere dag en daardoor worden de wachtlijsten iedere dag langer

-voor kinderopvang,

-voor gehandicaptenzorg

-voor ouderen in rusthuizen, stop ze maar in containers

-zitten kinderen jaren lang in containerklassen

-stijgen de rijen aan de voedselbanken

-kunnen veel arme kinderen door het wegvallen van subsidies niet meer naar de voetbalclub,

de muziek- en tekenschool

-wordt verder studeren veel duurder

-liggen veel wegen er schabouwelijk bij

-wordt de straatverlichting gedoofd zodat het ’s nachts gevaarlijker wordt

-worden parken en bermen minder onderhouden

-moet er overal personeel afvloeien

-worden overal zwembaden en bibliotheken gesloten

 

MAAR ER IS EEN MAAR, (voor lawaai is er geld, veel geld)

om vlieglessen te subsidiëren is er geld, want het vliegveld van Wevelgem of Kortrijk International (grootheidswaanzin kent geen grenzen) krijgt al decennia lang vele miljoenen van de overheid, stad, provincie, gewest, federaal.

 

Omdat “Europa” wil dat de subsidiëring van verlieslatende vliegvelden stopt in 2019 is men al jaren tevergeefs op zoek naar een private overnemer.

 

Om de bruid mooier te maken ging de vorige minister van Mobiliteit en Openbare werken, Hilde Crevits (CD&V) akkoord om een miljoenen investering te doen, namelijk het verlengen en vernieuwen van start- en landingsbaan.

 

Gevolg, de belastingbetaler betaalt voor meer lawaai (grotere jets) en de privé overnemer krijgt een reuze cadeau met strik er rond en dus zoals altijd is de kleine man de dupe, betalen voor meer lawaai!

 

Het geld om dit verlieslatend prestigeproject in leven te houden komt van gemeentebelastingen (Kortrijk en Wevelgem) de provincie West-Vlaanderen (specialiteit met geld gooien) en van Vlaanderen (waar ze liever besparen op sociale zaken). Gevolg: de inwoners van Kortrijk en Wevelgem betalen 3x voor dit lawaai.

De inwoners van Wevelgem/Bissegem krijgen voor hun ongewilde financiële steun, meer vervuiling, extra lawaai van ’s morgens vroeg 6u tot middernacht en op zonnige week- en weekenddagen het continu overvliegen van lesvliegtuigen en helikopters. Je zou voor minder naar binnen vluchten.

 

Ik begrijp dat de heren en dames politici meer vrienden hebben die vliegen dan kennissen in de gehandicaptenzorg en daarom dit project zeer genegen zijn.

Kan er mij iemand uitleggen waarom we in West-Vlaanderen zo nodig 3 vliegvelden moeten hebben, Wevelgem, Moorsele (vooral in het weekend parachutisten, dus extra lawaai van vliegtuigen) en Oostende (nu geprivatiseerd)?

Kan er mij iemand uitleggen waarom "Wevelgem airport" in concurrentie moet gaan met Oostende (ook gekend als "International airport Oostende/Bruges", what’s in a name)?

 

Heeft iemand er al bij stil gestaan dat door dat extra lawaai het in de grote omgeving van het vliegveld zeer onaangenaam om wonen wordt en dat daardoor een waardevermindering van de woningen ontstaat.

De heren en dames die voor de subsidiëring van dit verlieslatend project verantwoordelijk zijn en die altijd zeggen op te komen voor de kleine man wonen natuurlijk ver genoeg van dit lawaai en in rustiger buurten zodat ze niet weten wat voor stress dit meebrengt bij kinderen, bij ouderen, bij iedereen die dacht thuis op adem te kunnen komen.

 

Bij de provincie is er altijd veel geld voor studies, misschien eens een onafhankelijke studie omtrent de gevolgen van dit lawaai op omwonenden, dag in dag uit, jaar in jaar uit of misschien past het niet in hun kraam.

 

 

 

ACTIEGROEP VLIEGVELD WEVELGEM

 

 

 

een krtische nota omtrent de problematiek van

het regionale vliegveld Wevelgem-Bissegem