home-2

Het Nieuwsblad 25/02:

Vliegveld Wevelgem boomt...

06 april 2014 

WIV komt beloften niet na.


1. Op verschillende infovergaderingen voor omwonenden, o.a. op die van 2008, beloofde de WIV iets te doen aan de geluidsoverlast veroorzaakt door de touch and go-oefeningen van sportvliegtuigjes.

Hiervoor zou het aantal vliegtuigen in het oefencircuit beperkt worden van 4 naar 3...

Op zaterdag, 22 februari trokken we na een voormiddag met opvallend veel herrie ter observatie naar het vliegveld.

Tussen 14 uur en 15.30 uur stelden we bij onze aankomst vast dat er 4 vliegtuigen in het circuit zaten. Vanaf de openbare weg "Vliegveld" konden we probleemloos alle vliegtuigjes met het blote oog in het volledige circuit volgen, zien opstijgen en landen.

De vliegtuigjes OO-KDI; OO-KGB; OO-CKD en OO-CLK zaten duidelijk gelijktijdig in het circuit. We maakten hiervan een verslag op met nummers en tijdstippen van de touch and go's, alsook alle bewegingen van andere vliegtuigen op dat moment.

We dienden meteen klacht in bij de directie van het vliegveld.

Enkele dagen later ontvingen we het antwoord:

"De beschreven vliegtuigen hebben die namiddag touch & go bewegingen uitgevoerd maar we hebben niet de zekerheid dat zij werkelijk alle vier tegelijk zouden gehandeld hebben. Een milieu-ambtenaar van de gemeente Wevelgem was die namiddag toevallig aanwezig op de luchthaven. Volgens zijn getuigenis hebben drie vliegtuigen samen touch & go-bewegingen uitgevoerd.

Het kan altijd dat een vierde vliegtuig overkomt, maar niet aan dergelijke repetitieve bewegingen op het luchtvaartterrein bezig was."


Meteen hebben wij een voorstel geformuleerd om onze lijst met waarnemingen te komen vergelijken met het logboek van de controletoren. Alleen op die manier kan er zekerheid zijn omtrent de feiten.

Zoals te verwachten,  werd er tot op vandaag niet op dit voorstel ingegaan...

Alweer blijkt dat de WIV niet de wil, maar ook niet de autoriteit heeft, om haar eigen beloften af te dwingen bij de gebruikers van het vliegveld.

Drie of vier vliegtuigen in het circuit maakt voor het vliegveld een groot verschil: KASSA!

Een oefenrondje duurt gemiddeld 7 minuten, wat neerkomt op 8 touch and go's per uur méér (dat zijn 32 "passagiers" en 16 bewegingen; elke touch and go telt immers dubbel).

Dat de WIV om zijn gelijk te bewijzen een beroep doet op een milieu-ambtenaar die "toevallig" aanwezig is, in plaats van de officieel geregistreerde bewegingen van de controletoren, toont nog maar eens aan hoe "professioneel" er hier wordt tewerk gegaan.

Anderhalve maand na onze klacht, hebben we nog altijd geen zinvol antwoord of voorstel ontvangen...
2. Helikopters...

Jaarlijks zijn er meer dan 6000 bewegingen van helikopters. De meeste vertrekken en komen aan op de privé-terreinen buiten het vliegveld en zijn bijgevolg onwettig.

Om de omwonenden zand in de ogen te strooien werd op de laatste bijeenkomst voor omwonenden voorgesteld dat de helikopters op een minder hinderlijke manier zouden landen.

De nieuwe aanvliegroute zou veel hoger worden gehouden dan nu het geval is.

Propaganda, zo blijkt.  Mooie schema's en veel bla bla bla.

Zo goed als geen enkele helikopter respecteert de nieuwe afspraak.

Ook hier heeft de WIV niet de wil noch de autoriteit om de nieuwe regelgeving af te dwingen...
26 maart 2014        President Obama landt om 10.15 uur op het vliegveld van Wevelgem.

Vliegveld Wevelgem, Kortrijk Airport, Obama Airport in de volksmond, speelt wel degelijk een wereldrol in de internationale politiek.

Het ultieme bewijs van het belang en de onvervangbaarheid van dit vliegveld. Eindelijk worden de kritikasters de mond gesnoerd!

Dat het operationeel houden van dit internationaal (!) vliegveld de Vlaamse belastingbetaler jaarlijks miljoenen kost, is slechts een onbelangrijk detail.

Leve Obama en de politieke leiders van dit land!24 maart 2014

Het is nu 100% zéker: president Obama komt woensdag naar Wevelgem!

Daarom kwam de Raad van Bestuur van de WIV gisteren namiddag in spoedberaad bijeen. Hierbij werd beslist om Kortrijk Airport met onmiddellijke ingang om te vormen tot "OBAMA AIRPORT"... tot meerdere eer en glorie van de president en van alle Belgische politici die deze wereldschokkende gebeurtenis hebben gerealiseerd: "Waar een klein vliegveld groot kan in zijn!"

Onze reporter ter plaatse kon het resultaat van deze switch meteen al vastleggen voor het nageslacht!22 maart 2014    Komt ie nu? Of komt ie nu niet?

Helikoptervloot Obama strijkt neer in Wevelgem

President Obama komt volgende dinsdag aan in ons land voor een Europees-Amerikaanse top in Brussel.

Woensdagmorgen brengt hij een bezoek aan het enige Amerikaanse oorlogskerkhof in België, het Flanders Field American Cemetery and Memorial in Waregem.

Er bestaat een kans dat de Amerikaanse president daarvoor komende vanuit Brussel, per helikopter zal landen in Wevelgem.

Obama komt pas volgende dinsdag aan in ons land, maar vrijdagmorgen streek zijn helikoptervloot al neer op het vliegveld van Wevelgem.

Volgens de krant "Het Nieuwsblad" kwamen de piloten van de Blackhawk- en Seakinghelikopters er op verkenning voor het eventuele bezoek van de president.

Diezelfde dag hadden ze volgens het Nederlandse dagblad "Het Parool" dit circusnummer ook al uitgevoerd in het luchtruim boven Amsterdam.


Hoe dan ook, of hij nu komt of niet komt, het bezoek van Obama levert alvast mooie resultaten op voor het Wevelgems vliegveld: 9 helikopters - 1 training en 1 effectieve vlucht leveren 36 nationale (internationale?) bewegingen op met daarbij nog 176 extra nationale (internationale?) professionele passagiers (tenzij de vluchten geboekt worden als recreatieve vluchten).

Immers:  9 helikopters voerden 2 landingen en 2 opstijgingen uit (9 x2 x2 = 36 bewegingen)

Bezettingsgraad Seakings Obama is ca. 10; gevechtshelikopters ca. 6 (training: Seaking 6 PAX - gevechtshelikopters 2 PAX).

Voor de trainingsvlucht levert dit ca. 52 passagiers op en voor de effectieve vlucht 124 passagiers.

Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met de helikopters van de politie die normaal gezien de luchthaven enkele malen zullen aandoen.


Kortom, één grote promotiestunt op kosten van de belastingbetaler.

Of zouden de VS, een bevriende natie, dan toch landingsrechten betalen voor dit stuntwerk?


Doet ie het? Of doet ie het niet?

Misschien diende het hele machtsvertoon enkel om eventuele terroristen en mensen met slechte bedoelingen op het verkeerde been te zetten en wordt de president simpelweg vanuit Brussel naar Waregem gereden per limousine? Of misschien landt de president met zijn gevolg op het militair vliegveldje van Moorsele dat naar beveiliging veel gemakkelijker ligt.

Wanneer je de beelden bekijkt van de veiligheidsoperatie in Amsterdam, dan realiseer je je dat het bezoek van Obama op het vliegveld van Wevelgem wishfull thinking is.

Vergelijk de beveiliging van de landingsplaats in Amsterdam met die in Wevelgem, die midden de huizenrijen van Bissegem ligt. Het paradijs voor een sluipschutter...

Dan weet je dat Obama nooit op Wevelgem zal landen, tenzij ze daar gek geworden zijn.

Een antwoord op deze en alle andere vragen krijgen we woensdag.08 maart 2014 

"Luchthavens kosten jobs"

Vandaag organiseert het Vlaams Ministerie van Mobiliteit, de grootste en enige sponsor van de Vlaamse regionale luchthavens, de luchtvaartdag met de bedoeling om het vermeende belang van de 3 Vlaamse regionale luchthavens in de actualiteit te brengen en te houden.


Gisteren nog haalde Roland Duchâtelet, gerenomeerd ondernemer, in het "Belang van Limburg" vernietigend uit naar de subsidiëringspolitiek en het verspillingsbeleid van de overheid als het gaat over de (regionale) luchthavens van Antwerpen, Oostende, Charleroi, Luik, Zaventem. "Kortrijk Airport" is hij zelfs vergeten in zijn lijstje wegens te onbelangrijk.

In het interview maakt hij brandhout van de Belgische luchthavens die allemaal op overheidssubsidies draaien:


"De uitleg is dat ze jobs opleveren. Die spijzen dan weer de staatskas via belastingen op werk. Maar de belastingen die de overheid uit die jobs haalt, zijn véél lager dan de subsidies die ze erin steken.

Het is gewoon totaal onverantwoord dat België zoveel luchthavens heeft die ons geld verkwanselen. Met overal dan nog eens politie- en andere controles erbij. In kleinere luchthavens levert dat schrijnende situaties op. Daar zitten die mensen negentig procent van de tijd met hun vingers te draaien tot er een vlucht vertrekt of arriveert en dan moeten ze ook ineens met twee of drie zijn om het werk gedaan te krijgen. Ook dat kost geld aan de overheid, net als de subsidies voor de luchthavens. Waar haalt de overheid dat geld? Uit belastingen, waarvan de belasting op tewerkstelling het leeuwendeel uitmaakt".


Lees hier het volledige artikel - Luchthavens kosten jobs -  in "Het Belang van Limburg"  (vrijdag, 07 maart 2014)

28 februari 2014      "Geduld is een schone deugd"


Op 14 oktober 2013 stuurde de Actiegroep Vliegveld Wevelgem een schrijven aan het Directoraat-generaal Luchtvaart Luchtruim en Luchthavens, t.a.v. de heer F. Durinckx, directeur-generaal, Vooruitgangstraat 80, bus 5, lokaal 2-080, 1030 Brussel in verband met de helikopterproblematiek rond het vliegveld van Wevelgem:


Geachte heer directeur-generaal,

Vanaf 1 oktober 2013 geldt een ministerieel besluit met een nieuwe regeling voor het landen en het opstijgen van helikopters buiten de luchtvaartterreinen (ministerieel besluit van 29 mei 2013 – artikel 1. §1.  9°)  die inhoudt dat het gebruik van hetzelfde terrein beperkt is tot 4 keer landen en 4 keer opstijgen per maand, waarvan maximaal 2 keer landen en opstijgen per week.

Het is duidelijk dat alle helikopterbedrijven op het vliegveld van Wevelgem deze nieuwe regelgeving met de voeten treden en zondigen tegen voornoemd besluit.

De “actiegroep Vliegveld Wevelgem” vraagt u formeel en dringend een einde te willen maken aan deze onwettige toestand en het aantal helikopterbewegingen buiten het vliegveld te beperken overeenkomstig het ministerieel besluit.


Op 30 oktober 2013 laat de directeur-generaal ons schriftelijk weten dat "zijn diensten een onderzoek zouden instellen naar de helikopteroperaties op en rond de luchthaven van Kortrijk/Wevelgem en dat hij ons op de hoogte zou houden van de resultaten."


Op 12 januari 2014 stuurt de Actiegroep tevergeefs een herinneringsmail met de vraag of er drie maanden na ons schrijven al resultaten zijn naar voornoemd onderzoek.


Op 27 januari 2014 stuurt de Actiegroep een schriftelijke brief ter herinnering aan de herinneringsmail en aan ons schrijven van 14 oktober 2013.


Op 20 februari 2014 ontvangt de Actiegroep Vliegveld Wevelgem een antwoord op hun schrijven en mailen:


Geachte heer,

Ik heb uw herinneringsbrief van 27 januari 2014 met betrekking tot de helikopterproblematiek op het vliegveld van Kortrijk/Wevelgem gelezen.

Ik wens u er van te informeren dat het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) in overleg met de luchthavenuitbater en luchthavengebruikers naar een oplossing aan het zoeken is.

Op het ogenblik dat er een definitieve oplossing gevonden wordt zal de DGLV niet nalaten u ervan op de hoogte te brengen.

Hoogachtend,

Frank Durinckx

Directeur-generaal

 

De strategie van de vliegveld- en helikopterlobby is duidelijk:

"I know nothing. I am from Barcelona!"

Zonder te blozen worden de zaken gehouden zoals ze momenteel lopen: 

Ondanks het ministerieel besluit van 29 mei 2013 dat in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd en dat voor geen enkele interpretatie vatbaar is, wordt toch doorgegaan met de onwettige helikopteractiviteiten.

Wat moet er immers nog overlegd worden met de luchthavenuitbater en de luchthavengebruikers?

Het nieuwe ministeriële besluit is duidelijk en is er gekomen om de hinder van helikopters in het gehele land tot een minimum te beperken. In het gehele land, maar niet in Wevelgem!!

En daar doet zelfs het Directoraat-generaal Luchtvaart, bij monde van de heer Durinckx, zomaar aan mee...


Ondertussen gaan de onwettige vluchten gewoon door zoals voorheen en wordt er geen actie ondernomen, geen besluit genomen, niet naar een definitieve oplossing gezocht. 

De helikopterlobby kan opgelucht in zijn vuistje lachen. Laat ze maar ministeriële besluiten uitschrijven, ons raakt dit niet!

Er is slechts één mogelijke oplossing:  de ONMIDDELLIJKE STOPZETTING van de helikopteractiviteiten in de industriezone buiten het vliegveld.

Maar wie, welke minister of politieker,  zal de actiegroep daarin steunen?21 februari 2014     Het aftellen is begonnen...!

"Europese commissie bouwt staatssteun voor luchthavens af"


Europees commissaris Joaquin Almunio laat er geen twijfel over bestaan:

De Europese Commissie heeft nieuwe richtsnoeren voor staatssteun aan luchthavens en luchtvaartmaatschappijen gepresenteerd.

Zo moeten overheidssubsidies voor de werking van regionale luchthavens in een bestek van tien jaar tijd afgebouwd worden.

In de wetenschap dat de Vlaamse overheid elk jaar een paar miljoen euro exploitatieverliezen moet bijpassen in "Kortrijk Airport", is dit voor de "believers" geen goed nieuws.

Ook alle andere regionale luchthavens in België komen onvermijdelijk in de problemen.


Lees er alles over op "De Redactie.be"
20 februari 2014 

Naar aanleiding van de polemiek rond het helikopterverkeer op het vliegveld van Wevelgem (6300 bewegingen in 2013) stelde de Actiegroep de vraag aan de WIV naar meer details.

"Wat het helikopterverkeer betreft, wordt alleen het totaalcijfer van de bewegingen gepubliceerd. Nochtans worden de cijfergegevens opgesplitst verwerkt in het "Activiteitsrapport 2009-2013 - Airport Kortrijk-Wevelgem".

Vandaar de vraag aan de WIV om deze opgesplitste cijfers ter beschikking te stellen voor het publiek,  zoals dit gedaan wordt voor het "gewone" vliegverkeer: aantal professionele helikopterbewegingen (nationaal  en internationaal), alsook de "andere helikopterbewegingen" (nationaal en internationaal); daarnaast wensen wij ook een overzicht van de helikopterreizigers (nationaal en internationaal; professioneel en andere).  Tenslotte gaat het om 20% van het vliegverkeer.

Met een simpele muisklik kunnen die gegevens verzameld en ter beschikking worden gesteld...

We houden u op de hoogte.
17 februari 2014 

Jaarlijkse infovergadering voor de omwonenden.

Alweer een goed gevulde zaal met een luidruchtige groep "believers", maar ook een sterke vertegenwoordiging van tegenstanders.

Meteen konden we kennismaken met de nieuwe voorzitter van de WIV, de heer Filip DAEM, Vlaming, gemeenteraadslid voor de N-VA in Wevelgem én advocaat, wat we meteen kregen te horen bij zijn eerste tussenkomst.

Na een half uurtje uiteenzetting door de milieudeskundige van Enviro+ over geluidscontouren, potentieel sterk gehinderden, ambitities van het vliegveld en veel bla bla bla, werd door een lid van de "Actiegroep Vliegveld Wevelgem" een andere kijk op het vliegveld naar voren gebracht.

Toen de woordvoerder het had over de helikoptercijfers, die systematisch maar ongecontroleerd en dus onbetrouwbaar, gebruikt worden om de tegenvallende trafiekresultaten van het vliegveld op te smukken, werd het de heer Filip DAEM, advocaat,  te machtig en dreigde hij meteen naar de rechtbank te stappen wegens laster en eerroof tegenover zijn persoon. Al moest hij in één adem toegeven dat wat er buiten het vliegveld (in de industriezone waar de helikopterbedrijven gevestigd zijn) gebeurt, niet zijn verantwoordelijkheid is... Dus ontsnappen de helikopteractiviteiten dan toch aan de controle van de W.I.V. ...

In elk geval is het deontologisch niet eerlijk om ongecontroleerde  en  niet-geverifieerde helikoptergegevens te gebruiken in officiële rapporten, alsook dat de piloten systematisch worden meegeteld als passagier (hier: "reizigers"). Dit gebeurt op geen enkel andere (regionale) luchthaven en creëert een volledig verkeerd beeld.

Meteen was de toon gezet en maakten we kennis met de nieuwe aanpak van het nieuwe bestuur. Men weze gewaarschuwd:  sidderen en beven wordt het vanaf nu!

Na deze sterke en gedecideerde tussenkomst (!) van de nieuwe voorzitter werd het stil in de zaal.

Niemand wilde/durfde nog opmerkingen geven of vragen stellen. Einde van de infovergadering.

Tijd voor een drankje.


Lees hier de volledige tussenkomst van de "Actiegroep Vliegveld Wevelgem".
08 januari 2014     WIV publiceert jaarresultaten 2013

                 HOERA !!!   2% meer bewegingen -  3% meer reizigers!


   

                                        Waar is dat feestje?  Hier is dat feestje!Trafiekresultaten 2013: een analyse


                                                                                (cijfers 2012)

- algemeen totaal  bewegingen:              34 204       (33 530)         + 2,01  %

                                  passagiers:             71 193       (69 227)         + 2,84 %


- zakenvluchten totaal     bewegingen:       3 754         (3 703)          + 1,38 %

                                            passagiers:    12 198        (13 198)          - 7,58 %


- internationale zakenvluchten

                                         bewegingen:      2 317          (2 480)            - 7 %

                                           passagiers:       9 359        (10 453)            - 10 %   


- nationale zakenvluchten

                                          bewegingen:      1 437         (1 223)            + 17 %

                                            passagiers:       2 839         (2 745)            + 3 %


- nachtvluchten                                               122            (103)          + 18,4 %


- helikopterbewegingen                               6 300         (6 614)            - 4,75 %


Verhouding zakenvluchten t.o.v. het totale vliegverkeer:

         - bewegingen:    3 754     t.o.v.     34 204       = 10,97 %

         - passagiers:     12 198     t.o.v.     71 193       = 17,13 %


We stellen meteen vast dat het aantal zakenpassagiers alweer met 7,58% is afgenomen in 2013.

Wanneer het totaal aantal passagiers is toegenomen met 3% en het totaal aantal bewegingen met 2%, betekent dit doodgewoon dat de hoeveelheid lokaal prutsverkeer (vliegscholen, touch and go's, helikopterrondjes, luchtdopen, ...) aanzienlijk is toegenomen.

In absolute cijfers:  51 zakenvluchten meer, maar 1000 zakenpassagiers minder!

Daarenboven blijkt het aantal nationale zakenvluchten met 17% te zijn toegenomen... Dit wil zeggen dat het aantal minivluchtjes van minder dan 200 km is toegenomen.

Deze toename komt volledig op rekening van het zakelijk helikopterverkeer, maar dat kan "omwille van de privacy" niet nagetrokken worden...

Het jetverkeer zit compleet op zijn gat, zoveel is duidelijk, maar eindeloze helikoptervluchtjes zorgen ervoor dat dit niet in de cijfers te zien is.

 

De zogenaamde "corebusiness" en bestaansreden van Vliegveld Wevelgem zouden de internationale zakenvluchten moeten zijn.

Met een aandeel in het totaal van 6,77 % der vluchten en 13,14 % der passagiers en een afname met resp. 7 en 10%,  blijkt duidelijk dat zakenvluchten slechts een randgebeuren blijven op dit vliegveld.


Op enkele jaren tijd is het globale vliegverkeer in Wevelgem met ca. 20% afgenomen, maar in de jaarlijkse cijfers wordt dit opgevangen door 20% meer helikopterverkeer. De meeste helikopterbewegingen vertrekken en komen aan buiten het vliegveld.  Er is dan ook niet de minste controle over de aard van de vluchten.

Zijn het (internationale) zakenvluchten? Of recreatieve vluchten? Of opleidingsvluchten? Wie controleert het aantal passagiers?

De betreffende firma's kunnen zeggen wat ze willen. De WIV houdt hen immers de hand boven het hoofd "omwille van de privacy" (sic!).

In elk geval wordt er geen controle uitgevoerd door de controletoren want de helikopters zetten nooit voet aan de grond op het vliegveld, maar vliegen onmiddellijk van en naar de terreinen op de industriezone.

Het helikopterverkeer wordt schaamteloos misbruikt om de tegenvallende cijfers van het zakenverkeer op te smukken.


Maar er is meer aan de hand:

De cijfers van het helikopterverkeer die de WIV ter beschikking stelt kloppen niet.

Zo wordt officieel genoteerd dat het aandeel van het helikopterverkeer in december  33,6% zou bedragen (maar 414 bewegingen op een totaal van 2 124 totaal is slechts 19,49%);

evenzo voor november 28,4% (maar 429 bewegingen op een totaal van 2 222 is slechts 19,3%)  ook zo voor oktober en september...

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de cijfers van de fantastische eindsprint van oktober-november-december opgeleukt werden om zo tot een aanvaardbaar eindresultaat te komen.

Naar het aanvoelen van de omwonenden zal het % aandeel helikopters wel kloppen, maar niet in cijfers. De getallen van het gewone vliegverkeer werden wellicht vakkundig aangepast.

Op vele dagen was (en is) er nauwelijks enig ander vliegverkeer dan helikopters die eindeloze rondjes vlogen..

International War-airport Ypres:  20% helikopters en 50% sportvliegertjes met  aan boord 1 à 2 "reizigers". Dat is de realiteit.


Maar de WIV doet er alles aan om de brave burger én de politici te overtuigen van het belang van dit vliegveld.

Dat er zelfs geen privé-partner kon worden gevonden, niettegenstaande de belofte van de Vlaamse Gemeenschap om onmiddellijk 11,6 miljoen euro belastingsgeld te investeren in de modernisering van de infrastructuur, daar liggen zij niet van wakker (of misschien nu toch stilaan wel!).
06 januari 2014  

"Groen" organiseert een Driekoningen inzameling voor Vliegveld WevelemVia een ludieke actie die zelfs in de landelijke pers weerklank kreeg en een parodie op het gekende liedje gaat Groen met de hoed rond om centen in te zamelen voor het vliegveld Kortrijk-Wevelgem.


Zelf hebben ze die immers niet. Terwijl voor de luchthavens van Deurne en Oostende (na 7 jaar zoeken) vorig jaar een private partner aangesteld werd om de exploitatie in concessie te nemen, lukte dit voor Wevelgem niet. Blijkbaar was er niemand te vinden die voor deze ‘internationale luchthaven’ een rendabele toekomst zag. Dit bevestigt wat Groen al jarenlang zegt: dat de luchthaven van Wevelgem niet alleen ecologisch, maar ook economisch bekeken zinloos is.


Terwijl jarenlang uitgekeken werd naar inbreng van privékapitaal, werd nu weer bij de overheid naar een ‘oplossing’ gezocht. Er wordt een nieuwe NV opgericht door de Vlaamse Overheid, de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, een verzelfstandigd agentschap van het provinciebestuur) en Leiedal (dus de gemeentes uit de regio). Drie overheden als drie koningen/geldschieters, dus. Het valt nog af te wachten of dit voor Europa niet als ontoelaatbare overheidssteun gezien wordt.


De Vlaamse Regering is er dus niet in geslaagd om voor Wevelgem een private exploitatie te vinden, en dus wordt dit gecompenseerd met een smak geld voor de investeringen die al jaren op zich laten wachten. Kwestie van geen gezichtsverlies te lijden. Dit jaar gaat het over 10 miljoen euro voor hoogdringende (o.a. om veiligheidsredenen) aanpassingswerken aan de taxibaan. Daarnaast wordt jaarlijks een tussenkomst van 1,6 miljoen euro voorzien voor de exploitatie, het dubbel van vandaag.


De ‘baten’ zijn omgekeerd evenredig met de kosten. “Wanneer we naar de naakte cijfers kijken, zijn deze ronduit dramatisch. In 2012 passeerden 13.200 vertrekkende of aankomende zakenreizigers. En in dit cijfers zitten ook de piloten van de 3.700 vluchten. Een 15-tal zakenreizigers per dag. “En de cijfers voor 2013 zijn nog schrijnender. Voor de eerste 9 maanden zagen we in het segment zakelijke passagiers een afname met 20%. Als deze trend zich voortgezet heeft haalt de zakenluchthaven dit jaar amper 11.000 reizigers.”


Weeg dat af met de ruim 11 miljoen euro die de Vlaamse Regering volgend jaar in de luchthaven wil pompen en de rekening is vlug gemaakt. 1000 euro per vertrekkende zakenman, 1000 euro bij aankomst. Zouden er geen grotere noden zijn? Heeft elk kind een degelijke school? Zijn de wachtlijsten in de zorgsector weggewerkt? Kan iedereen die zich geen auto kan permitteren vlot met de bus op het werk geraken?


Daarbij komt dan nog het provinciale en Leiedalgeld dat wellicht zal nodig zijn, opnieuw uit de zakken van de West-Vlaamse belastingbetaler. Maarten Tavernier schetst het alternatief van Groen: “De POM en Leiedal kunnen de luchthavengronden veel nuttiger gebruiken dan voor de exploitatie van een zakenluchthaven die zelfs in zijn topjaar niet meer reizigers zag passeren dan het station van Kortrijk op een modale weekdag. Wij pleiten ervoor om de terreinen in te zetten als industriezone, voor hoogwaardige en toekomstgerichte bedrijven. Op die manier kan met een pak minder geld heel wat meer tewerkstelling gecreëerd worden. De activiteiten van Wevelgem kunnen overgenomen worden door de andere luchthavens in de omgeving: Oostende (70 km) en Lesquin (Rijsel, 35 km).”


Van "officiële zijde" kwam er al snel één reactie: Volgens Filip Daem (N-VA), voorzitter van de Raad van Bestuur van de luchthaven, vertelt Groen slechts een deel van het verhaal. ‘Sinds 2006 is er niet meer in de luchthaven geïnvesteerd. Daarom is voor Wevelgem deze tussenoplossing voorzien. Als de infrastructuur weer op niveau is, is het makkelijker om een externe privé-partner aan te trekken, die dan mee betaalt. Gebrek aan interesse is daarvoor zeker niet.’

Volgens ons vertelt Filip Daem (N-VA) slechts een deel van het verhaal. De overeenkomst was immers dat mocht er een privé-partner gevonden worden voor het vliegveld, de Vlaamse overheid onmiddellijk 10 miljoen zou investeren in de infrastructuur. De toekomstige privé-partner hoeft niets te investeren; hij krijgt de infrastructuur zomaar ter beschikking en dan nog haakten alle kandidaat-overnemers af. Niet moeilijk: Welke toekomst heeft een vliegveld waar al jaren dagelijks gemiddeld 15 zakenmensen gebruik van maken? Juist: géén!

Daarenboven zullen de 10 miljoen investeringen niet één extra vliegtuig of passagier naar Wevelgem brengen; ze dienen slechts om de infrastructuur van het vliegveld in regel te houden met de eisen die opgelegd worden aan een internationale luchthaven.

Wanneer men er zelfs in Antwerpen met zijn diamantnijverheid en havenactiviteiten niet in slaagt om een rendabele zakenluchthaven uit te bouwen, waarom zou dit hier dan wel lukken?

Het ontbreekt sommige politici nog altijd aan realiteitszin.
23 november 2013

Vandaag publiceerde de WIV de nieuwste cijfers:

Vliegveld Wevelgem stevent af op een (alweer) barslecht zakenjaar.

De trafiekcijfers van het derde kwartaal (januari - september) bevestigen de neerwaartse spiraal.

Vliegveld Wevelgem boert achteruit en verliest trafiek (klanten en vliegtuigen) over de gehele lijn.


Tussentijdse cijfers januari - september 2013  (9 maanden)     t.o.v. dezelfde periode 2012

   

vliegtuigbewegingen         2012        2013          %

professioneel                      2930        2 924      -0,20%

andere                              25 270      23 937      -5,28%

totaal                                28 200      26 861      -4,75%

   

reizigers                             2012        2013          %

professioneel                   10 656       9 284      -12,88%

andere                              47 992     46 191        -3,75%

totaal                                58 648     55 475        -5,41%

   


                                            2012         2013          %

nachtvluchten                          73          109      +33,02%

helikoptervluchten              5540       4 869      -12,11%

medische vluchten                     69         120      +73,9%


Uiteraard hebben bovenstaande cijfers enige toelichting nodig:

- de neerwaartse cijfers betreffen zowel het aantal bewegingen als het aantal passagiers.

- alleen de sector "professioneel vliegverkeer nationaal" gaat er met 31,4% op vooruit (van 866 naar 1138 vluchten).

Dit betekent dat alleen het binnenlands verkeer (de minivluchten), de sector die vanuit ecologisch standpunt wereldwijd het meest kritiek krijgt, hier in Wevelgem significant vooruit gaat.

Het betreft hier dus vluchten van Wevelgem naar Oostende, Antwerpen, Brussel nationaal, Charleroi..., totaal onverantwoord vliegverkeer dus.

Daarenboven stellen wij vast dat het drukste moment voor het zakenverkeer de zondagavond is, zeker na een verlengd weekend.

Van zaken gesproken...

Daarenboven wordt een deel van het "professioneel vliegverkeer nationaal" ingenomen door het helikopterverkeer.

Dit helikopterverkeer gebeurt voor 95% buiten het vliegveld en wordt op geen enkele manier officieel gecontroleerd, noch de aard van de helikopterbeweging, noch de bestemming en het aantal passagiers. Grote vraagtekens dus...

Terloops:  4 869 helikoptervluchten op een totaal van 26 861 bewegingen betekent dat het helikopterverkeer 18,13% van de totale trafiek voor zijn rekening neemt of bijna 1 op 5 van alle vliegverkeer op Wevelgem is helikopterverkeer...


- er is een beduidende toename van het aantal nachtvluchten (+33 %)

- ook de medische vluchten nemen fors toe (+73,9%), maar een belangrijk deel van de vluchten bestaan uit het vervoer van dokters, van medisch materiaal, van terugkomende en vertrekkende lege vliegtuigen (repositioning flights) voor een medische opdracht, waardoor de eigenlijke medische vluchten (orgaantransport) slechts een fractie uitmaken van de 120 medische vluchten.


"Kortrijk Airport":  Internationale zakenluchthaven?   ;-))

Het totaal aantal "professionele zakenpassagiers" zakte in de eerste 9 maanden van dit jaar terug naar  9 284 eenheden (-12,88%).

9 284 passagiers verminderd met de 2 924 piloten die in de cijfers inbegrepen zijn, resulteert in  6 360 echte zakenpassagiers.

6 360 passagiers verdeelt over 273 dagen, betekent 23,30 zakenpassagiers per dag waarvan een belangrijk deel helikopterpassagiers zijn.

In de veronderstelling dat een passagier die opstijgt ook weer landt, kunnen we stellen dat er per dag gemiddeld minder dan 12 zakenpassagiers gebruik maken van het vliegveld en de infrastructuur.

En dat hadden ze bij Egis Projects al lang begrepen...
17 oktober 2013


Het is nu duidelijk: de privatisering van de WIV, vliegveld Wevegem, is compleet mislukt.

De laatste mogelijke private overnemer/partner, het Franse Egis Projects, heeft definitief afgehaakt.

Van de oorspronkelijke vier kandidaten is er niet één overgebleven.  Weg privatisering!

Wat valt er trouwens te privatiseren in Wevelgem? De financiële situatie is zo belabberd, dat niemand hier wenst te investeren.

Daarom wordt er nu uitgekeken om zelf een private NV in het leven te roepen.

Deze nieuwe NV wordt een ondoorzichtig samenraapsel van verschillende partners, die één ding gemeen hebben, nl. dat ze allen hun financiële middelen verwerven via subsidies en dotaties door de overheid zelf. Terug naar af dus!

Het opzet is duidelijk: via een slinkse, onoverzichtelijke "wettelijke" constructie volgend jaar toch 12,6 miljoen euro overheidsgeld bijeen te krijgen om de noodzakelijke moderniseringswerken te laten doorgaan. Dat het alweer de belastingbetaler is die hiervoor moet opdraaien, zal de politiekers en andere invloedrijke fantasten worst wezen.

Europa zal content zijn...!01 oktober 2013 
Lees in "De Standaard" van vandaag:  Wat verandert er op 1 oktober?


Helikopters

De regels voor het opstijgen en landen buiten luchtvaartterreinen voor helikopters worden vanaf 1 oktober heel wat strenger. Het directoraat-generaal Luchtvaart, onderdeel van de FOD Mobiliteit, hoopt zo de geluidshinder binnen de perken te houden. Met de nieuwe regelgeving is het voortaan verboden ‘s nachts te landen of op te stijgen buiten een luchtvaartterrein. Luchtdopen zijn ook niet langer toegelaten buiten een luchtvaartterrein. Ze moeten verder van de woning blijven en mogen per maand nog maximum vier keer landen en vier keer opstijgen op hetzelfde terrein, met een maximum van twee keer per week. Tot nu toe was dat onbeperkt. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert een boete of kan de licentie tijdelijk verliezen.

Hangt het zwaard van Damocles boven de Wevelgemse helikopterbedrijven?


 


05 september 2013    BREAKING NEWS !!!          

De Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen spreekt...


Besluit:

... rekening houdende met...

... overwegende dat...


De beroepen van X en Y tegen het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van Wevelgem over de milieuvergunningsaanvraag van STB Copter

zijn momenteel deels gegrond en ongegrond in die zin dat

de globale impact van de helikopterbewegingen op en rond de luchthaven verder moet onderzocht worden en dat tussentijds zeker geen versoepeling van de individuele milieuvergunningsvoorwaarden van dit specifieke bedrijf STB Copter kan toegestaan worden...


§3. De milieuvergunning wordt verleend onder de voorwaarden zoals voorzien door het gemeentebestuur (maximum 10 vluchten per dag), aangevuld als volgt:

voor alle helikopters die vertrekken uit de aangevraagde percelen geldt tijdens dit jaar volgend maximum:  3000 bewegingen.


Concreet:  de Actiegroep Vliegveld Wevelgem heeft een eerste succes(je) behaald in de helikopterproblematiek:  STB Copter mag nog slechts 3000 vluchten uitvoeren op jaarbasis (nieuwe maatregel), met een maximum per dag van 10 vluchten (10 opstijgen en 10 landen). Dit is een maatregel die geldt voor één jaar op proef. Na dit proefjaar zal de Deputatie een definitieve beoordeling uitschrijven. "Bij die definitieve beoordeling neemt de deputatie ook de globale impact van de helikopterbewegingen op en rond de luchthaven mee. De luchthaven wordt verzocht om hieromtrent de nodige onderbouwing te bezorgen tijdens diezelfde proefperiode."

Immers... het geval STB Copter blijkt een testcase te zijn.

Nog 14 andere bedrijven (waaronder "Heli Business" en "Airtechnology") hebben tot nog toe pertinent geweigerd om de vereiste Vlarem II-vergunning aan te vragen. Ze moeten zich ten laatste tegen eind oktober in regel stellen.

Uiteraard zal de actiegroep ook hier weer in beroep gaan; als het moet 14 keer.

Benieuwd welke voorwaarden de deputatie hier zal opleggen. Want het is nu al duidelijk dat deze bedrijven geen quotum kunnen krijgen van 10/dag of 3000/jaar.


 


Lees hier oudere entries...
ACTIEGROEP VLIEGVELD WEVELGEM


 een krtische nota omtrent de problematiek van

het regionale vliegveld Wevelgem-Bissegem