Home

Nieuws update februari 2017

 

 

 

 

28 februari 2017

Heeft de WIV de berichtgeving in de "Krant van West-Vlaanderen" laten censureren over de geruchten dat Belgocontrol een akkoord ontkent over de overname van de controletoren op het vliegveld?

 

De KW schrijft...

"Belgocontrol ontkent akkoord over overname controletoren luchthaven Kortrijk-Wevelgem"

Op de infovergadering in Wevelgem maandagavond 27/02 werd voorgesteld dat Belgocontrol eind maart de controletoren overneemt. Maar volgens Belgocontrol is dat akkoord er nog niet. De onderhandelingen lopen en het is heel goed mogelijk dat er een akkoord voor overname volgt, maar dat akkoord is er nu nog niet. Dat bevestigt de woordvoerder van Belgocontrol. Ook over een termijn waarbinnen een oplossing wordt gevonden ligt op dit ogenblik niets vast.

(Een mooi staaltje alweer van wishful thinking van de kant van de WIV.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar...

enkele tellen na het online verschijnen van dit artikel wordt het vervangen door een meer genuanceerde versie onder de titel "Belgocontrol en luchthaven Kortrijk-Wevelgem gaan wellicht samenwerken".

Bij navraag bij de KW naar het waarom van deze aanpassing, krijgen we geen antwoord. Toch hebben wij duidelijke aanwijzingen dat ook hier de WIV zijn (politieke?) invloed heeft laten gelden...

 

 

Lees hier de aangepaste versie in "De Krant van West-Vlaanderen" Knack.be.

 

 

 

27 februari 2017

 

 

 

 

 

 

Jaarlijkse bijeenkomst voor omwonenden

Niettegenstaande er weinig ruchtbaarheid werd gegeven aan deze bijeenkomst, waren er toch een 60-tal buurtbewoners aanwezig.

Na de zeer technische uiteenzetting door de milieucoördinator over de milieu-"prestaties" en de alles-relativerende uitleg door WIV-voorzitter Daem over de verplichte uitschakeling van de naviagitieapparatuur, nam de woordvoerder van de Actiegroep Vliegveld Wevelgem uitgebreid het woord.

Lees hier de volledige tussenkomst.

 

Belangrijkste conclusie: het vliegveld heeft een serieus communicatieprobleem.

Zowel de gebruikers van het vliegveld als de omwonenden zijn het daar over eens.

Er is onvoldoende communicatie met het Directoraat-Generaal Brussel (met als gevolg, het uitschakelen van de navigatieapparatuur), met de Milieu-inspectie van de Vlaamse overheid (de milieuvergunning op proef wordt niet geëvalueerd of opgevolgd), met de omwonenden (de WIV wenst geen bindende afspraken rond lawaai-beheersing en wenst geen bijkomend overleg) en met de gebruikers van het vliegveld die slechts 10 dagen voor het afkoppelen van de navigatieapparatuur werden op de hoogte gebracht.

Het belangrijkste probleem blijft de lawaai-overlast van de steeds talrijker helikopters...

(De WIV-woordvoerder liet zelfs verstaan dat ze niet bevoegd zijn om op te treden tegen te lawaaierige toestellen (wie gelooft dat?) en dat er vorig jaar geen enkele boete werd uitgeschreven (dat zal wel!).

Het belooft alweer een hete zomer te worden.

 

 

 

15 februari 2017

Luchthaven heeft dringend geld nodig

De luchthaven van Wevelgem heeft jaarlijks zo’n 300 tot 500.000 euro extra nodig van de Vlaamse regering om de grondapparatuur volgens Europese normen te bedienen.

Vanavond is er een informatievergadering gepland voor de gebruikers van het vliegveld.

Dit werd vandaag bekend gemaakt op Focus-WTV.

 

 

 

07 februari 2017

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) uit Kortrijk stelt zich grote vragen bij het beheer van de luchthaven in Wevelgem.

Piloten kunnen daar sinds enkele maanden enkel nog landen op zicht omdat de navigatie- en meteoapparatuur die informatie geeft over afstand en hoogte is afgekeurd. Daardoor zijn er minder vluchten. Volgens Caron is dat nog maar eens overheidsgeld pompen in een bodemloze put en is slecht beheer de oorzaak.

Bekijk hierover de WTV-reportage van 07 februari.

 

Daardoor ondervinden de maatschappijen die de zakenluchtvaart organiseren grote moeilijkheden. Vele vluchten dienen noodgedwongen afgeleid te worden naar Oostende of Rijsel.

Bekijk hierover de WTV-reportage van 07 februari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 januari 2017

WIV publiceert jaarresultaten 2016

Hieruit blijkt de globale terugval van de cijfers

- vliegtuigbewegingen: totaal 36 024 (-3,73%) - professioneel 4165 (-3,77%)

- passagiers: totaal 75 234 (piloten inbegrepen) - (39 210 zonder piloten) (-3,59%)

profess. 14 547 (piloten inbegrepen) - (10 382 zonder piloten)

Als belangrijkste reden van de terugval geeft de directie de 'technische problemen' met de navigatie- en meteoapparatuur. Onzin als je weet dat de navigatie pas afgeschakeld werd op 30 november.

Daarenboven groeide het lawaaierige segment van de helikopters nog maar eens tot een record van 7 814 helikopterbewegingen, wat de algemene terugval mee helpt verdoezelen.

Het helikopterverkeer is nu al goed voor 21,7% van alle vliegverkeer op Wevelgem.

(2012: 6 614 helikopterbewegingen; 2013: 6 300 bew.; 2014: 7 146 bew.; 2015: 7 581 bew.;

2016: 7 814 bew.)

Geef toe, de believers hadden het jubileumjaar 2017 liever op een andere manier ingezet...

 

 

 

 

14 januari 2017

Mindere cijfers voor het vliegveld van Wevelgem.

Amateurisme troef op het vliegveld.

Toen eind vorig jaar bij inspectie vastgesteld werd dat de navigatie- en de meteoapparatuur op het vliegveld al weken/maanden foutieve, onbetrouwbare informatie doorgaf bij het landen en opstijgen van de commerciële jetvluchten, greep het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart onverbiddelijk en drastisch in. Alle navigatie- en meteoapparatuur op het vliegveld diende onmiddellijk te worden uitgeschakeld. Momenteel kunnen zakenjets niet meer landen op instrumenten, maar alleen nog op VFR (op zicht) wat tot zeer onveilige situaties kan leiden bij duisternis, mist, sneeuw en regen.

Dit is meteen de reden waarom er vanaf 30 november nog nauwelijks vliegverkeer is met grotere vliegtuigen.

Niet goed voor de veiligheid van de omwonenden.

Niet goed voor de cijfers van de “zaken”luchthaven.

Maar nog veel minder goed voor het imago van een vliegveld dat jaarlijks 2 miljoen euro aan subsidies nodig heeft om de exploitatieverliezen te compenseren.

Amateurisme troef!

 

Lees hierover De Krant van West-Vlaanderen

 

 

 

 

 

 

 

 

21 november 2016

Vorige week lazen we in de pers dat Luxaviation op het vliegveld van Wevelgem een nieuwe hypermoderne hangar voor privé-vliegtuigen in gebruik heeft genomen.

Goed nieuws voor “Luxaviation”, een belangrijke speler op de internationale wereldmarkt wat betreft “Superior aircraft management for jet owners”, maar is dat ook goed nieuws voor Kortrijk Airport?

 

In hoeverre zal de nieuwe loods ook nieuwe zakenvluchten naar Wevelgem brengen? (= corebusiness!)

In hoeverre zal de nieuwe loods ook voor meer en nieuwe werkgelegenheid zorgen?

In hoeverre zal vliegveld Wevelgem financieel ook beter worden van deze nieuwe infrastructuur?

 

Los van dit goodnews-bericht (waar ze goed in zijn in Wevelgem) blijven een hele reeks problemen het vliegveld achtervolgen:

-De grote en levensnoodzakelijke infrastructuurwerken blijven maar uit.

Het geld van de geldschieters (provincie, Vlaamse Gemeenschap) is op. Nochtans dringt de tijd. Europa verbiedt immers vanaf 2023 dat overheden nog langer de regionale luchthavens in Europa blijven subsidiëren en daarbij nog de jaarlijks terugkerende exploitatieverliezen delgen. (Lees: "bodemloze putten" vullen.)

Waarmee zal Kortrijk Airport deze jaarlijkse tekorten/verliezen/subsidies blijven opvangen?

(voor Kortrijk meer dan 2 miljoen euro per jaar!)

 

-In elk geval niet met de opbrengst van de zakenvluchten, die aarzelend een lichte stijging vertonen, maar bijlange nog niet het niveau halen van pakweg 10 jaar geleden. Daarenboven worden een onbekend percentage (25%?) van deze zakenvluchten uitgevoerd met helikopters (die vertrekken van buiten het vliegveld en die de vliegveldinfrastructuur niet gebruiken). Onbekend, want daarover wil de vliegvelddirectie (om begrijpelijke redenen!) geen concrete cijfers vrijgeven noch communicren.

 

Maar verder gaat alles goed.

Het blijft wachten tot januari voor de hoera-resultaten van 2016.

Het jubileumjaar 2017 kan probleemloos van start gaan…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 november 2016

WIV weigert omwonenden gedetailleerde cijfers helikopterverkeer

In het kader van “Openbaarheid van bestuur” vroeg de Actiegroep bij de vliegvelddirectie naar gedetailleerde cijfers betreffende het helikopterverkeer.

Meer bepaald werd gevraagd naar een overzicht van

- het aantal helikoptervluchten per dag in 2015 en 2016

- het aantal touch and go-bewegingen van helikopters per dag in 2015 en 2016

 

Niettegenstaande de W.I.V. als intercommunale wettelijk verplicht is om deze informatie te verstrekken, weigert de vliegvelddirectie dit te doen. Als reden wordt opgegeven dat

“onze aanvraag kennelijk onredelijk is. Er zal geen extra mankracht worden aangetrokken om de administratieve bewerkingen te doen waardoor trafieken per soort en per dag in beeld zouden worden gebracht.

 

Uiteraard is de vraag wat de achterliggende echte reden zou kunnen zijn voor die weigering. In elk geval is de opgegeven reden van weigering niet geloofwaardig. Wil men die gegevens bewust achterhouden uit schrik dat op die manier de helikopteroverlast op bepaalde dagen cijfermatig in kaart wordt gebracht of is het daar administratief gewoon een janboeltje? Immers de cijfers per maand zijn nu al apart beschikbaar voor het helikopterverkeer. Met enkele gerichte acties op de pc zouden de gevraagde transparante gegevens toch in een handomdraai beschikbaar kunnen gesteld worden. Zelfs voor een leek in informatica…

In elk geval heeft de Actiegroep Vliegveld Wevelgem gisteren de beroepsprocedure laten opstarten bij de “Beroepsinstantie Afdeling Openbaarheid van bestuur” van de Vlaamse Overheid.

Come and see next week!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 september 2016

De WIV publiceert halfjaarlijkse resultaten

 

- totaal aantal bewegingen: 17 465 (-1 588 bew. of -8,33%) t.o.v 19 053 (2015) - 19 899 (2014)

- totaal aantal reizigers: 39 365 (-2 188 reiz. of -5,56%) t.o.v. 39 365 (2015) - 40 812 (2014)

 

- professionele bewegingen: 2 206 (+36 bew. of +1,66%) t.o.v. 2 170 (2015) - 2 127 (2014)

- professionele reizigers: 8 230 (+1216 reiz. of +17,4%) t.o.v. 7 014 (2015) - 7 008 (2014)

 

- nachtvluchten: 46 t.o.v. 50 (2015) - 54 (2014)

 

- medische vluchten: 28 ('16) - 41 ('15) - 43 ('14) - 76 ('13)

 

- helikopters: 3491 t.o.v. 3661 (2015) -170 bew. of -4,6%

 

Maar... cijfers bewijzen niet alles:

Helikopters vertegenwoordigen 20% van alle vliegverkeer maar hoe groot is het aandeel van de helikoptervluchten in het cijfer van het professioneel aantal reizigers. De vliegveldoverheid weigert details te verstrekken waardoor alle deuren openstaan voor kunstmatig opgefokte hoera-cijfers!

Het segment medische vluchten is nu helemaal een lacher geworden (alleen goed voor het feelgood-imago van de Airport): 28 bewegingen (14 heen - 14 terug) en dat in 6 maanden. Waar is de tijd van de massale (?) orgaantransplantvluchten, de ambulancevluchten, ...?

Een status quo voor het aantal prof. bewegingen, maar +17% meer prof. reizigers resulteert in grotere toestellen met meer lawaai-overlast tot gevolg.

 

 

 

08 september 2016

Vliegvelddirectie weigert bijkomende cijfers vrij te geven over het helikopterverkeer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 03/09 stelden wij de hele dag extra veel helikopterlawaai vast in het Bissegemse luchtruim.

Van 's morgens 9 uur tot 's avonds 19 uur werd de buurt de hele dag overspoeld met het klapperend en kletterend lawaai van veel te talrijke, veel te laag vliegende en lawaaierige helikopters.

Of was dit slechts een indruk?

We vroegen de vliegvelddirectie naar concrete cijfers over het aantal helikopterbewegingen op die dag.

Het antwoord verbaasde ons niet: "Er komt geen extra uitgebreide voorstelling van de trafiek met opsplitsingen per dag en/of per soort luchtvaartuigen, bestemmingen, e.a."

 

Het is duidelijk dat het vliegveld geen informatie wenst te geven die bezwarend zou kunnen zijn omtrent de helikopteroverlast rondom het vliegveld. Dit is een geval van pertinente onwil.

Niettegenstaande het vliegveld en zijn gebruikers steeds de mond vol hebben van “gentlemen’s agreement”, “goodwill” en “goed nabuurschap” weigert de directie pertinent cijfers ter beschikking te stellen, waaruit zonder twijfel zou kunnen blijken of er die dag inderdaad onaanvaardbare geluidsoverlast is geweest veroorzaakt door het helikopterverkeer. De fameuze “rode helikopter” heeft die dag eindeloos en om de 10 minuten touch and go’s uitgevoerd met een lawaaiproductie van ruim 85 dB(A) en nauwelijks enkele tientallen meter boven de woonhuizen (Heulsestraat, Gullegemsesteenweg, Hoogweg, Peperleenstraat, Bissegemstraat) te Bissegem. Helikopterbedrijven lieten zich die dag opmerken door tientallen pleziervluchten vanaf hun bedrijfsterrein.

Wanneer de vliegveldoverheid de gevraagde informatie weigert ter beschikking te stellen is dit ofwel omdat ze die niet heeft (natte vingerwerk bij het opstellen van de officiële trafiekresultaten), ofwel omdat ze zelf moet toegeven dat het die dag héél erg was, maar dit vooral niet publiekelijk wil maken.

 

Toch een onbegrijpelijke houding, omdat de actiegroep de cijfers dan maar zal opvragen en krijgen via politieke weg. Nog een paar weken geduld...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mei 2016: WIV publiceert jaarverslag 2015

 

Ook dit jaar noteren we een aantal interessante vaststellingen:

 

- Aantal jobs op de loonrol van de WIV: 23 VTE (28 personeelsleden waaronder 14 brandweer).

Dat het vliegveld 250 à 300 directe arbeidsplaatsen zou creëren, zoals wel vaker wordt gesteld, blijkt dus nogmaals een fabel.

 

- De weg “Vliegveld” ten noorden van het vliegveld blijft voor (dure) problemen zorgen. Men wil deze openbare weg afsluiten om de airside van het vliegveld met 9 ha uit te breiden, maar aangelande bedrijven blijven dwarsliggen met verregaande financiële repercuties voor de WIV.

 

- Trafiekresultaten:

* totaal bewegingen: 37 420 (-1,7%)

* totaal reizigers (incl. piloten): 78 036 (-1,6%)

* zakelijk verkeer: 4 095 bewegingen (+5,7% of 233 bewegingen meer)

14 548 reizigers (incl. piloten) (-0,5% of 64 reizigers minder)

* scholing en training: -2,6%

* nachtvluchten: 118 (+5 vluchten)

* medische vluchten +20% !!! Fantastisch resultaat, maar...

amper 85 medische vluchten (lege terug- of heenvlucht inbegrepen); dus ca. 45 medische opdrachten

of nog niet één vlucht per week; niet alleen ambulance- en orgaanvluchten, ook het vervoer van

dokters of medisch materiaal valt onder de noemer “medische vlucht”. M.a.w. het segment “medische

vluchten” is een lacher, alleen goed voor het imago van het vliegveld, maar het stelt niets (meer)

voor! “Core business van het vliegveld?”, laat ons niet lachen.

2015: +20% (85 med. vluchten) t.o.v. 2014 (71 med. vluchten).

Ter vergelijking: 85 med. vluchten in 2015 t.o.v. 135 med. vluchten in 2013.

Dit betekent -37% op 2 jaar! Booming business!?

 

- Klachten: slechts een 25-tal door een 10-tal personen ("steeds dezelfde")!

M.a.w. er zijn nauwelijks klachten. Vele omwonenden zijn het immers beu om telkens opnieuw klacht in te dienen voor telkens dezelfde feiten. De stereotype, nietszeggende antwoorden van de vliegveldoverheid ontmoedigen de klagers. Er wordt op geen enkele manier geanticipeerd of rekening gehouden met de klachten.

Over het rapport en de aanbevelingen van de Milieu-inspectie van de Vlaamse Overheid lezen we geen woord.

 

- Commerciële resultaten voor 2015:

– bedrijfsopbrengsten 1 836 833 euro (1 914 667 euro in 2014)

– bedrijfskosten 2 165 511 euro (2 067 531 euro in 2014)

– omzet uit commerciële activiteiten: 1 003 018 euro (1 065 646 euro in 2014)

subisidies: 833 818 euro (849 021 euro in 2014)

– landingsrechten: 477 332 euro (463 281 euro in 2014)

bedrijfsverlies 2015: 328 708 euro (152 863 in 2014), niettegenstaande de subsidies.

Conclusie: De Vlaamse Gemeenschap en de provincie blijven de grootste sponsors van het vliegveld.

De jaarlijkse subsidies zijn bijna even groot als de omzet uit commerciële activiteiten!

833 818 euro subsidie voor ca. 5 000 zakenreizigers die per jaar gebruik maken van het vliegveld (excl. piloten; zonder dubbele telling voor landen en opstijgen).

Dit betekent 166 euro subsidie per vervoerde zakenreiziger.

Leg dat maar eens uit aan de belastingbetaler in deze tijden van budgetaire krapte, besparingen en besnoeiingen.

En dan maar klagen dat er geen “private partners” worden gevonden...

Hoe zal dit aflopen wanneer de EU over enkele jaren alle overheidssubsidies zal verbieden?

 

Lees hier het Jaarverslag 2015 van de WIV

 

 

 

23 mei 2016

Joke Schauvliege doet het weer (niet)

 

Op 5 oktober 2015 hebben 23 omwonenden van het vliegveld bij monde van de Actiegroep Vliegveld Wevelgem beroep aangetekend tegen de nieuwe bijzondere voorwaarden die de Deputatie vorig jaar op advies van de Milieu-inspectie van Vlaamse Overheid (niet) heeft toegevoegd aan de Vlarem-milieuvergunning van 2004 van het vliegveld.

Na ruim 7 maanden werden wij eindelijk geïnformeerd:

Overwegende dit... overwegende dat... wordt het eerder ontvankelijk verklaard beroep ongegrond verklaard.

Getekend Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu.

 

Eindelijk, na zeven maanden wachten, weten we nu waar we staan. Terug naar af.

Ook Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu, lapt de aanbevelingen van haar eigen milieu-inspectie aan haar laars.

Vanaf 18 mei 2016 gaat de proefperiode van twee jaar in waaruit zou moeten blijken dat de nieuwe bijzondere voorwaarden voldoende zijn om de lawaai-overlast van het vliegveld te beperken...

 

 

 

11 mei 2016

Vliegveld Wevelgem publiceert de trafiekcijfers 1e kwartaal 2016.

Ziehier een overzichtje van de cijfers: Vliegveld Wevelgem en de processie van Echternach.

 

Nadat de trafiekcijfers voor 2014 en 2015 telkens een stapje vooruit lieten zien, vertoont het 1e kwartaal van 2016 over de gehele lijn een serieuze sprong achteruit.

Zowel het aantal (professionele) bewegingen als het aantal (professionele) passagiers namen in 2016 gevoelig af.

Alleen het segment van de verfoeilijke helikopters groeide alweer aan met 8% van 1230 in 2015 naar 1328 in 2016.

 

 

Bewegingen

- professioneel: nationaal -28% ; internationaal -29,8% ; totaal -16%

- totaal aantal bewegingen: -6,91% (waarvan 38% touch & go-bewegingen)

 

Passagiers

("reizigers" in Wevelgem want de piloten worden altijd meegerekend als passagier)

- professioneel: nationaal +2% ; internationaal -6% ; totaal -4,3%

- totaal aantal "reizigers": -6,5% (14.924 t.o.v. 15.813 in 2015, waarvan 7.062 piloten)

 

Medische vluchten

4 vluchten (heen en terug) op 3 maanden tijd (booming business!); (7 vl. in 2015)

 

 

 

 

lees hier verder...

 

 

ACTIEGROEP VLIEGVELD WEVELGEM

 

 

 

een krtische nota omtrent de problematiek van

het regionale vliegveld Wevelgem-Bissegem