Home

Nieuws update juli 2016

 

 

 

 

 

 

 

mei 2016: WIV publiceert jaarverslag 2015

 

Ook dit jaar noteren we een aantal interessante vaststellingen:

 

- Aantal jobs op de loonrol van de WIV: 23 VTE (28 personeelsleden waaronder 14 brandweer).

Dat het vliegveld 250 à 300 directe arbeidsplaatsen zou creëren, zoals wel vaker wordt gesteld, blijkt dus nogmaals een fabel.

 

- De weg “Vliegveld” ten noorden van het vliegveld blijft voor (dure) problemen zorgen. Men wil deze openbare weg afsluiten om de airside van het vliegveld met 9 ha uit te breiden, maar aangelande bedrijven blijven dwarsliggen met verregaande financiële repercuties voor de WIV.

 

- Trafiekresultaten:

* totaal bewegingen: 37 420 (-1,7%)

* totaal reizigers (incl. piloten): 78 036 (-1,6%)

* zakelijk verkeer: 4 095 bewegingen (+5,7% of 233 bewegingen meer)

14 548 reizigers (incl. piloten) (-0,5% of 64 reizigers minder)

* scholing en training: -2,6%

* nachtvluchten: 118 (+5 vluchten)

* medische vluchten +20% !!! Fantastisch resultaat, maar...

amper 85 medische vluchten (lege terug- of heenvlucht inbegrepen); dus ca. 45 medische opdrachten

of nog niet één vlucht per week; niet alleen ambulance- en orgaanvluchten, ook het vervoer van

dokters of medisch materiaal valt onder de noemer “medische vlucht”. M.a.w. het segment “medische

vluchten” is een lacher, alleen goed voor het imago van het vliegveld, maar het stelt niets (meer)

voor! “Core business van het vliegveld?”, laat ons niet lachen.

2015: +20% (85 med. vluchten) t.o.v. 2014 (71 med. vluchten).

Ter vergelijking: 85 med. vluchten in 2015 t.o.v. 135 med. vluchten in 2013.

Dit betekent -37% op 2 jaar! Booming business!?

 

- Klachten: slechts een 25-tal door een 10-tal personen ("steeds dezelfde")!

M.a.w. er zijn nauwelijks klachten. Vele omwonenden zijn het immers beu om telkens opnieuw klacht in te dienen voor telkens dezelfde feiten. De stereotype, nietszeggende antwoorden van de vliegveldoverheid ontmoedigen de klagers. Er wordt op geen enkele manier geanticipeerd of rekening gehouden met de klachten.

Over het rapport en de aanbevelingen van de Milieu-inspectie van de Vlaamse Overheid lezen we geen woord.

 

- Commerciële resultaten voor 2015:

– bedrijfsopbrengsten 1 836 833 euro (1 914 667 euro in 2014)

– bedrijfskosten 2 165 511 euro (2 067 531 euro in 2014)

– omzet uit commerciële activiteiten: 1 003 018 euro (1 065 646 euro in 2014)

subisidies: 833 818 euro (849 021 euro in 2014)

– landingsrechten: 477 332 euro (463 281 euro in 2014)

bedrijfsverlies 2015: 328 708 euro (152 863 in 2014), niettegenstaande de subsidies.

Conclusie: De Vlaamse Gemeenschap en de provincie blijven de grootste sponsors van het vliegveld.

De jaarlijkse subsidies zijn bijna even groot als de omzet uit commerciële activiteiten!

833 818 euro subsidie voor ca. 5 000 zakenreizigers die per jaar gebruik maken van het vliegveld (excl. piloten; zonder dubbele telling voor landen en opstijgen).

Dit betekent 166 euro subsidie per vervoerde zakenreiziger.

Leg dat maar eens uit aan de belastingbetaler in deze tijden van budgetaire krapte, besparingen en besnoeiingen.

En dan maar klagen dat er geen “private partners” worden gevonden...

Hoe zal dit aflopen wanneer de EU over enkele jaren alle overheidssubsidies zal verbieden?

 

Lees hier het Jaarverslag 2015 van de WIV

 

 

 

23 mei 2016

Joke Schauvliege doet het weer (niet)

 

Op 5 oktober 2015 hebben 23 omwonenden van het vliegveld bij monde van de Actiegroep Vliegveld Wevelgem beroep aangetekend tegen de nieuwe bijzondere voorwaarden die de Deputatie vorig jaar op advies van de Milieu-inspectie van Vlaamse Overheid (niet) heeft toegevoegd aan de Vlarem-milieuvergunning van 2004 van het vliegveld.

Na ruim 7 maanden werden wij eindelijk geïnformeerd:

Overwegende dit... overwegende dat... wordt het eerder ontvankelijk verklaard beroep ongegrond verklaard.

Getekend Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu.

 

Eindelijk, na zeven maanden wachten, weten we nu waar we staan. Terug naar af.

Ook Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Leefmilieu, lapt de aanbevelingen van haar eigen milieu-inspectie aan haar laars.

Vanaf 18 mei 2016 gaat de proefperiode van twee jaar in waaruit zou moeten blijken dat de nieuwe bijzondere voorwaarden voldoende zijn om de lawaai-overlast van het vliegveld te beperken...

 

 

 

11 mei 2016

Vliegveld Wevelgem publiceert de trafiekcijfers 1e kwartaal 2016.

Ziehier een overzichtje van de cijfers: Vliegveld Wevelgem en de processie van Echternach.

 

Nadat de trafiekcijfers voor 2014 en 2015 telkens een stapje vooruit lieten zien, vertoont het 1e kwartaal van 2016 over de gehele lijn een serieuze sprong achteruit.

Zowel het aantal (professionele) bewegingen als het aantal (professionele) passagiers namen in 2016 gevoelig af.

Alleen het segment van de verfoeilijke helikopters groeide alweer aan met 8% van 1230 in 2015 naar 1328 in 2016.

 

 

Bewegingen

- professioneel: nationaal -28% ; internationaal -29,8% ; totaal -16%

- totaal aantal bewegingen: -6,91% (waarvan 38% touch & go-bewegingen)

 

Passagiers

("reizigers" in Wevelgem want de piloten worden altijd meegerekend als passagier)

- professioneel: nationaal +2% ; internationaal -6% ; totaal -4,3%

- totaal aantal "reizigers": -6,5% (14.924 t.o.v. 15.813 in 2015, waarvan 7.062 piloten)

 

Medische vluchten

4 vluchten (heen en terug) op 3 maanden tijd (booming business!); (7 vl. in 2015)

 

 

 

 

lees hier verder...

 

 

ACTIEGROEP VLIEGVELD WEVELGEM

 

 

 

een krtische nota omtrent de problematiek van

het regionale vliegveld Wevelgem-Bissegem